Átvették megbízóleveleiket az új testület tagjai

A Helyi Választási Bizottság 2024.06.18-án adta át a június 9-én tartott választáson legtöbb szavazatot kapott jelöltek megbízóleveleit. A választási plakátok eltávolítását a jelölteknek július 9-ig kell elvégezniük.

A regnáló Képviselő-testület a munkáját 2024. október 1-ig látja el, a döntéseket az átadás napjáig ez a testület hozza. A jelenlegi testület adja át a kitüntetéseket augusztus 20-án, utolsó rendes testületi ülés megtartására pedig 2024. szeptember 26-án kerül sor.

Az új testület október elsején veszi át a feladatokat. Az alakuló ülés megtartására is ebben a hónapban fog sor kerülni, ahol esküt tesznek a Képviselők, elfogadásra kerül az új testület Szervezeti- és Működési Szabályzata, megválasztásra kerül(nek) az alpolgármester(ek), bizottsági elnökök, kialakításra kerülnek a bizottságok, valamint döntés születik a képviselőket megillető tiszteletdíjakról is. Az új testület első rendes testületi ülése várhatóan 2024. október 31-én lesz.

Mind az alakuló ülés, mind a rendes testületi ülések nyilvánosak, bárki számára látogathatóak, a testületi ülésen történtekről pedig továbbra is a helyi újságban, valamint a honlapon is tájékoztatást adunk.