Az utcák aszfaltozásának előrehaladásáról

A TOP_PLUSZ forrásból megvalósuló 6 utca aszfaltozásához a munkaterület májusban átadásra került a kivitelezők részére. Az eltelt szűk egy hónapban elkészült a SZABADSÁG és SZÉLES utcák új burkolata, jelenleg a padka rendezése és az utómunkálatok zajlanak. Ezek voltak az egyszerűbb műszaki tartalmú utcák, mivel itt már szinte minden közmű előzetesen rendezésre került, minimális munkákat követően elvégezhető volt az aszfaltozás.

Megkezdődött ezzel párhuzamosan az ASZTALOS utcán az ívóvíz kiváltása, melyet a csapadékvízelvezető rendszer fedése, átépítése fog követni. A szükséges helyeken a közműveket kézzel kell feltárni és amennyiben szükséges cserélni kell azokat. A szennyvízhálózat elemein pontszerű javításokat kell elvégezni. Ezek azok a feltételek, melyeket teljesíteni szükséges mielőtt az aszfalt terítésének nekikezdhetnek.

Ütemterv szerint hamarosan elindul a SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS utca rendezése is, mely már komolyabb földmunkákat igényel. Az utcában nyílt, burkolt és zárt árkok követik egymást, valamint szükséges az ívóvíz kiváltása is, melyet minősítteteni kell. A közműveket kézzel fel kell tárni és a szükséges helyeken ki kell váltani. A szennyvízhálózaton pontszerű javításokat kell végrehajtani, és a még kiépítetlen csonkokat pótolni szükséges.

A VILLA és TÖVIS utcák esetében egy korábbi pályázatból már megvalósult a csapadékvízelvezető rendszer átépítése. Az elkövetkező időszakban az utcákban rendezni kell az ívóvíz hálózatot, melyet már követhet is az utcák aszfaltozása.

Az utolsó négy utca aszfaltozása az összes földmunka elvégzését követően egyszerre, egy időszakban fog történni.