Beiskolázási támogatás tájékoztatás 2021

TÁJÉKOZTATÁS

 Dévaványa Város Önkormányzata az alábbi tájékoztatást adja a Tisztelt Ügyfelek részére:

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető beiskoláztatási támogatás címén minden év szeptember 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszakban nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató középiskolás gyermek és fiatal felnőtt, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2021. évben 57.000 Ft).

A kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság a meghatározott beadási határidőt követő soron következő bizottsági ülésen bírálja el.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a benyújtási határidő (2021. szeptember 30.) elmulasztása jogvesztéssel jár, valamint a tájékoztatás nem teljes körű!

Dévaványa Város Önkormányzata