Beiskolázási támogatás tájékoztató középiskolásoknak

TÁJÉKOZTATÁS

Dévaványa Város Önkormányzata az alábbi tájékoztatást adja a Tisztelt Ügyfelek részére:

Rendkívüli települési támogatás, beiskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtásra minden év szeptember 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszakban középiskolás gyermek részére van lehetőség. A támogatás megállapításának feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2022. évben 57.000 Ft).

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a benyújtási határidő (2022. szeptember 30.) elmulasztása jogvesztéssel jár, valamint a tájékoztatás nem teljes körű! A benyújtási határidő leteltét követően, középiskolás gyermek után beiskolázási támogatás megállapítása iránti kérelem nem nyújtható be.

Dévaványa Város Önkormányzata