Beiskoláztatási támogatás

TÁJÉKOZTATÁS

 

Dévaványa Város Önkormányzata az alábbi tájékoztatást adja a Tisztelt Ügyfelek részére:

Rendkívüli települési támogatás, beiskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtásra minden év augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig terjedő időszakban általános iskolás gyermek részére van lehetőség. A támogatás megállapításának feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2022. évben 57.000 Ft).

A kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság a meghatározott beadási határidőt követő soron következő bizottsági ülésen bírálja el.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a benyújtási határidő (2022. augusztus 31.) elmulasztása jogvesztéssel jár, valamint a tájékoztatás nem teljes körű! A benyújtási határidő leteltét követően, általános iskolás gyermek után beiskolázási támogatás megállapítása iránti kérelem nem nyújtható be.

Dévaványa Város Önkormányzata