Burgonyaosztás

Az önkormányzat startmunka mintaprogram keretében évtizedek óta végez kertészeti tevékenységet, melynek keretében elsősorban gyógynövények termesztésével foglalkozunk, mely növényeket helyi feldolgozó felé értékesítjük. Idén a zöldségeknek kedvező időjárás miatt jelentősebb burgonyatermést sikerült elérnünk, melyet korábban tartott burgonyaosztás alapján ismét a lakosság körében szeretnénk szétosztani.

A támogatásra minden olyan háztartás igényt tarthat, amelynek legalább egy tagja betöltötte, vagy idén betölti a 65. életévét. Egy háztartás egyszer 10 kg burgonyára jogosult. Minden jogosult kiértesítésre fog kerülni!

A jogosult háztartások száma meghaladja a 1100 ingatlant. A zsákok első alkalommal szeptember elsején reggel 6:30-tól vehetők át a Civil Ház (Kossuth utca) nagykapujánál. A további dátumokról mindenkit levélben értesítünk. A burgonyát bármilyen fényképes igazolvány, illetve az értesítő levél bemutatásával személyesen vagy meghatalmazással bárki átveheti. A meghatalmazás mintát a postán kiküldendő tájékoztató részeként biztosítjuk.

Mivel a burgonyák szedése, válogatása és zsákolása folyamatos, ezért nem egyszerre tudjuk minden jogosultnak azt biztosítani. Éppen ezért MINDEN JOGOSULTAT KÉRÜNK, HOGY CSAK AZT KÖVETŐEN JÖJJÖN EL A BURGONYÁÉRT, MIUTÁN AZ ÉRTESÍTÉST KÉZHEZ VETTE.

Akiknek nincs segítségük, és egészségi állapotuk miatt a burgonyát maguk nem tudják elvinni, azok a közfoglalkoztatási iroda felé (06-66/483-100-as telefonszámon, 106-os melléken) jelezhetik a problémát. Az át nem vett és jogosultakra jutó mennyiségen felüli burgonyát a későbbiekben a Családsegítő Szolgálat segítségével és javaslatára kerül kiosztásra a szociálisan rászorultak körében.

Valánszki Róbert

polgármester