Bursa Hungarica tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulója lezárult.

A pályázatokat 2022. november 3. napjáig lehetett papír alapon benyújtani a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájába.

A Támogatáskezelő által meghatározott határidőig 7 pályázat érkezett be. A pályázók mindannyian az „A” típusú támogatást igényelték, „B” típusú pályázat nem érkezett. A benyújtott 7 pályázat pozitív elbírálásban részesült, elutasításra nem került sor.

A Bírálati Szabályzat alapján az ösztöndíj havi alapösszege 9.000,- Ft. A 2022. évi fordulóban az összes megítélt támogatás összege 630.000,- Ft.

Dévaványa Város Önkormányzata