Category Archives: Aktuális

2022. október 01. – 21. közötti időszakra vonatkozó ebzárlat és legeltetési tilalom

HATÁROZAT A Békés Megyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével Békés megye közigazgatási területén 2022. október 01. — 21. közötti időszakra vonatkozóan ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el. Az állat- járványügyi intézkedés hatálya alatt: Tartási helyén minden

TÁJÉKOZTATÓ – Rókák veszettség elleni orális immunizálása

2022. október 1-16. A veszettség az egyik legrégebben ismert, embert és állatokat egyaránt megbetegítő, a tünetek jelentkezése esetén halálos kimenetelű fertőző betegség. A világon még napjainkban is évente 30-40 ezer ember hal meg ebben a betegségben. Hazánkban az 1970-es, 1980-as évektől a veszettség elsősorban a vadon élő rókák állományában terjedt, melyek a betegséget alkalmanként háziállatoknak

Felhívás – lakossági barnakőszén igény felmérése

A Kormány célja a kialakult helyzetben továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag és ehhez fel kívánja mérni a lakosság barnakőszénigényét a fűtési időszakra. Kérjük a barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. szeptember 29-ig jelezze igényét név, cím és mázsában megadott mennyiség megadásával személyesen Séllei Tündénél a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – lángossütő helyiség határozott időre szóló bérbeadása egyfordulós pályázat útján

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. Pályázat célja:  Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban lévő lángossütő helyiség határozott időre szóló bérbeadása egyfordulós pályázat útján. Pályázat tárgya:  A Dévaványa, 1834. helyrajzi számon nyilvántartott, Bethlen Gábor utca piactér területén lévő piaci kiszolgáló épületben található lángossütő helyiség határozott időre szóló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Hunyadi János utca 126. szám alatti ingatlan értékesítése egyfordulós pályázat útján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Dévaványa, 2142. helyrajzi számon nyilvántartott, Hunyadi János utca 126. szám alatti ingatlan értékesítése egyfordulós pályázat útján. Pályázat tárgya:  A Dévaványa, 2142. helyrajzi számon nyilvántartott, Hunyadi János utca 126. szám alatti bérlakásként működő

Tájékoztató a Kossuth utca felújításáról

A kivitelező tájékoztatása alapján értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy várhatóan szeptember 15. napján megkezdődnek a Kossuth utcának az Árpád utca sarkától a Hunyadi utca sarkáig tartó felújítási munkálatai. A Kossuth utca városunk második legforgalmasabb útszaka, köszönhetően többek között a rengeteg funkciónak, mely rajta keresztül megközelíthető. Az útszakasz azon felül, hogy összeköt négy városrészt, rengeteg gócponttal

Tájékoztató a szennyvízberuházás kapcsán keletkezett úthibák javításáról

A szennyvíztelepünk felújításával párhuzamosan a belterületi szennyvízhálózaton számos helyen végzett a kivitelező pontszerű javításokat és a Zrínyi utcában egy hosszabb egybefüggő gerincvezeték cserét is. A kitermelt talaj nem kellően tömöríthető része elszállításra került, amely megfelelő szemszerkezetű homokkal, illetve zúzottkővel került pótlásra és visszatöltésre. A réteges visszatöltés és tömörítés ellenére is van a talajnak utótömörödése, amely

Beiskolázási támogatás tájékoztató középiskolásoknak

TÁJÉKOZTATÁS Dévaványa Város Önkormányzata az alábbi tájékoztatást adja a Tisztelt Ügyfelek részére: Rendkívüli települési támogatás, beiskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtásra minden év szeptember 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszakban középiskolás gyermek részére van lehetőség. A támogatás megállapításának feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

2022. évi Egységes Kérelem jegyzőkönyvek kiküldése

Tisztelt Címzettek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy hamarosan indul a 2022. évi EK jegyzőkönyvek kiküldése. A dokumentumok kézbesítésére postai, illetve elektronikus úton fog sor kerülni attól függően, hogy milyen kapcsolattartási mód került kiválasztásra.    A jegyzőkönyvhöz kapcsolódó fényképmellékletek megtekintésére az Ügyfélkapu, Egységes kérelem 2022 Ügyfélészrevétel menüpontban van lehetőség. A jegyzőkönyv esetleges jogcím/intézkedés főlapokon hivatkozott vonalkódú kiegészítő jegyzőkönyvi iratait az