Category Archives: Aktuális

PÁLYÁZAT KIÍRÁS – IFJÚ VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSA

PÁLYÁZAT KIÍRÁS IFJÚ VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSA   Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Teremts Esélyt Program – Dévaványa” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében, a 329/2018. (XI.29.) Dv. Kt. határozat alapján pályázatot hirdet 18-35 éves korosztályba tartozó vállalkozó fiatalok ösztönző támogatására. A Pályázat célja: Ifjú vállalkozók önálló egzisztenciateremtésének és önfoglalkoztatásának ösztönző támogatása, mely hozzásegíti őket a Dévaványán történő

Dévaványa Város Önkormányzatának és Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testületébe megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választások során egyéni listás választási rendszerben megválasztható képviselőinek számát 8 főben határozza meg. Bővebben… A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a

MEGHÍVÓ TEREMTS ESÉLYT PROGRAM – DÉVAVÁNYA VÁLLALKOZÓ LESZEK KÉPZÉS – I. ALKALOM

MEGHÍVÓ TEREMTS eSÉLYT pROGRAM – dÉVAVÁNYA Vállalkozó leszek KÉPZÉS – I. ALKALOM   A Teremts Esélyt Program – Dévaványa elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat célja a dévaványai fiatalok helyben maradásának támogatása, és a Dévaványáról elszármazott fiatalok hazatérésének támogatása. Segítő kezet szeretnénk nyújtani, hogy a célcsoport a városban található lehetőségekkel élni tudjon, megtalálja számításait, helyben családot és

Turisztikai értékeink megismertetése térségünkben

Turisztikai értékeink megismertetése térségünkben   A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a kistérség turizmusának legfontosabb idegenforgalmi civil szerveződése. Tevékenységükkel évente kb. 10 000 főt érnek el. Tagjaik között van Zsadány, Biharugra, Okány, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom, Ecsegfalva, Dévaványa, Körösladány, Bucsa, Kertészsziget, Füzesgyarmat önkormányzata, valamint az ezeken a településeken működő jelentősebb turisztikai szolgáltatók.     2018-2019 évben is folytatták a

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY   Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.   Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező belterületi ingatlanok értékesítése egyfordulós pályázat útján.   Pályázat tárgya: Dévaványa, 45 db önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan elidegenítése Az ingatlanok adatai: ssz. hrsz. m2 ingatlan jellege cím/hely Induló vételár    1

„Teremts Esélyt Program – Dévaványa” Ifjú szakemberek támogatása – Tanulmányi pályázat

„Teremts Esélyt Program – Dévaványa” Ifjú szakemberek támogatása – Tanulmányi pályázat   Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat következő megvalósuló programeleme az Ifjú szakemberek támogatása – Tanulmányi pályázat, melynek keretében pénzbeli ösztönző támogatással kívánjuk segíteni azon képzések megszerzését, amelyek hozzásegítik a pályázót az önálló egzisztencia megteremtéséhez, a biztos jövő megalapozásához. A pályázati felhívás alább olvasható, minden szükséges

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

    Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) alapján hivatalunk 2018. január 1-től biztosítja az ügyek elektronikus intézésének lehetőségét. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője. Az Eüsztv.

„Teremts Esélyt Program – Dévaványa” Lakhatási támogatás pályázat

„Teremts Esélyt Program – Dévaványa” Lakhatási támogatás pályázat   Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat következő megvalósuló programeleme a Lakhatási támogatás pályázat, melynek keretében felújított fecskelakásokkal kívánjuk segíteni a fiatalok saját lábra állását, ösztönözni a városban maradásukat. A pályázati felhívás alább olvasható, minden szükséges csatolandó dokumentum letölthető a kiírás alatt szereplő felsorolásból. A pályázati adatlap és a

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR – NYITÁS 2019.02.04. NAPTÓL

! NYITÁS 2019.02.04. NAPTÓL! LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A hulladékudvar nyitvatartási időben várja: Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, Gyomaendrőd, Hunya, Örménykút települések lakosságát, ahol mérlegelés után a lenti feltételek mellett adhatják le a hulladékokat – díjmentesen. NYITVA TARTÁS: Hétfőtől-péntekig naponta: 7:00-15:00 h között és minden hónap első szombati napján: 8:00-12:00 h között A hulladékudvar munkaszüneti napokon

Pályázati kiírás mázsaház bérbeadására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS   Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban lévő mázsaház épület határozott időre szóló bérbe adása egyfordulós pályázat útján. Pályázat tárgya: A Dévaványa, mázsaház határozott időre szóló bérbe adása üzemeltetés céljából. Ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. 01. 23.