Category Archives: Civil szervezetek

Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány

Postacím: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6. Kuratóriumi elnök: Pócsikné Tarsoly Gabriella E-mail cím: vanyaia@freemail.hu  Adószám: 18379008-1-04 „A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítványt” az iskola pedagógusai hozták létre 1997-ben azzal a szándékkal, hogy a gyermekeknek tartalmas, szép diákéveket, esélyegyenlőséget biztosítson, hogy fogékonyabbak, nyitottabbak legyenek a gyorsan változó világra. Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson egyéneknek és tanulóközösségeknek,

Mosolyt Minden Arcra Alapítvány

Postacím: 5510 Dévaványa, Kossuth Lajos u. 11. Kuratóriumi elnök : Gusztafik Gábor Adószám: 18619184-1-04 A gyermekek szabadidejének aktív és hasznos eltöltésének elősegítése. Rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek és családok élhetőbb körülményeinek, egészségesebb életvitelének elősegítése. Játszóház működtetése az egészen fiatalok számára. Családi sport rendezvények, versenyek, gyermekprogramok szervezése. AIDS és drogellenes felvilágosító előadások gyermekkorúak számára. Mindenki számára elérhető programok

Dévaványai Református Elemi Iskolai Alapítvány

Szervezet székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty utca 2. Kuratóriumi elnök: Pappné Szenczi Magdolna Az alapítvány célja: Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális és művelődési tevékenység. A Dévaványai Református Egyházközség iskolája részére anyagi, erkölcsi és társadalmi segítségnyújtás.

Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete

Postacím: 5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 13. Elnök: Hímer Imréné Adószám: 18518502-1-04 A dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 1965-ben alakult az akkori szervezetek között is kiemelkedő taglétszámmal, 25 fővel. Alakulásunk óta évről – évre egyre változik a taglétszámunk, volt olyan év (időszak), amikor 96 fő tagunk volt. Jelenleg 75 fő igen aktív tagunk van. A Nyugdíja Klub minden

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

Postacím: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 11. Elnök: Balog Lászlóné E-mail cím: nagycsaladosokdevavanya@citromail.hu  Adószám: 18380046-1-04 Egyesületünk 1998.-ba alakult a helyi Családsegítő Szolgálat kezdeményezésére és segítségével. Tagcsaládjaink száma a környező településekhez viszonyítva igen magas jelenleg 85 tagcsaládunk van. Egyesületünk célja, hogy a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösséggé kovácsolódjanak illetve a tagcsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni, tudatosítani a társadalommal

Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány

Postacím: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. Képviselő neve és címe: Vass Károly, 5510 Dévaványa, Eke u. 5. Telefonszáma: 66/485-04,  06-20/492-10-38 E-mail cím: devavanyaimuzeum@gmail.com  Adószám: 18385711-1-04 Dr. Bereczki Imre (1912-1997) hat évtizeden keresztül gyűjtötte Dévaványa hagyományait, kulturális és szellemi értékeit. Munkájában felesége volt támasza és segítője. Pontos feljegyzésekből megismerhetjük azt a nélkülözéssel és fáradsággal járó életutat, amin a két ember egymást

SÁRHAJÓ Humán Iroda Alapítvány

Szervezet székhelye: 5510 Dévaványa, Körösladányi út 64 A szervezet képviselője: Fehér József  Az alapítvány célja fiatal művészek, kutatók, írók, költők, továbbá minden egyéb kulturális tevékenység támogatása, különös tekintettel a médiára, írott sajtóra, irodalomra. Ezen cél megvalósítása érdekében tanfolyamok, előadások, kiállítások szervezése, valamint ezen alkotók, művészek jutalomban részesítése. További cél a keresztény egyházak működésének, tevékenységének segítése.