Category Archives: Civil szervezetek

Dévaványai Sportegyesület

Postacím: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Központi telefonszám: 66/483-100 Képviselők elérhetőségei: Dr. Szitás László Ügyintéző: Tóth Edit E-mail címe: sportegyesuletdevavanya@gmail.com Adószám: 19976653-1-04 Dévaványai Sportegyesület szakosztályai   Birkózó Képviselőjének neve és címe: Kovács Zsolt – 5510 Dévaványa, Rákóczi u. 6. Telefonszáma:  30/202-6786 E-mail címe: kovacszsolt31@freemail.hu   Labdarúgó Képviselők neve és címe: Kovács Gyula Címe: 5500 Gyomaendrőd, Nagy Sándor u. 10. Telefonszáma: 70/421-6288   Sakkszakosztály

Dévaványai Múzeumbarátok Köre

Postacím: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. Képviselő neve: Tóbiás Gáborné Telefonszáma: 66/485-040 E-mail cím: devavanyaihirlap@gmail.com   A Múzeumbarátok Köre a 2000. december 1-jén megtartott alakuló ülésen jött létre a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény épületében. A kör célja a város szellemi-kulturális, tárgyi és építészeti értékeinek feltárásának, felkutatásának, tudományos feldolgozásának megóvásának és szükség esetén helyreállításának előmozdítása, megőrzése. Fontos feladatának tekinti

Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány

Szervezet székhelye: 5510 Dévaványa, Gyöngy utca 4-6. Elnök: Papp Endréné Telefonszáma: 66/483-051 vagy 30/312-4412 E-mail cím: amkmuvhaz@invitel.hu  Adószám: 18389533-1-04 A dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány 2005-ben alakult meg. Célja, Dévaványa kulturális életének színesítése, támogatása, valamint az ifjúság művészeti nevelése. Az alapítvány besorolása alapján kulturális tevékenységet végez, fokozata közhasznú. A művészeti csoportok rendszeresen részt vesznek a kiemelt városi rendezvényeken

Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Szervezet neve: Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Képviselő: Saly Erika Székhely: 5510 Dévaványa, Deák Ferenc u. 25. Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Kossuth út 27. Telefon: 66/483-881 E-mail: erika.saly@gmail.com  Adószám: 18375994-1-04   Az 1994 decemberében alakult Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (rövidítve: DÉKE) széleskörű tevékenységet vállalt fel a dévaványai közélet, a civil társadalom élénkítése érdekében. Megalakulása óta

Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület

Postacím: 5510 Dévaványa, Kossuth utca 11. Elnök: Nemes István   Az alapítvány célja: 1. Az egyesületi tagok és családtagjaik egészségtudatosságának megerősítése a sport és a szabadidős mozgásformák eszközrendszerén keresztül. 2. Az egyesület tagjai és hozzátartozói jó szomatikus, pszichés, szociális közérzetének megteremtése a szabadidős, sport, kulturális, zenei, egészségmegőrző tevékenységekre irányuló programok szervezésével, lebonyolításával, az ehhez kapcsolódó

Dévaványa Polgárőrség

Postacím: 5510  Dévaványa, Hősök tere 1.  Képviselő neve és címe:  Némethné Szarka Mária, 5510 Dévaványa, Eke utca 7Telefonszáma: 06-30-627-10-69 E-mail cím:  polgarorsegdevavanya@gmail.hu Adószám: 18385230-1-04   Társadalmi szervezetünk 2001. évben alakult. Lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn-és baleset-megelőzési, gyermek – és ifjúságvédelemi, valamint környezetvédelmi céllal megalakult civil szervezet.  A működési körünk Dévaványa közigazgatási területére terjed ki. Munkánk nagy

Túri Töret Bérkilövő Vadásztársaság

Postacím: 5510 Dévaványa, Zrínyi utca 44. Elnök:  Herceg Zoltán Az alapítvány célja: A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, használatára vonatkozó jogszabályok és a szabályzatok megtartásával és megtartásával, a társadalom érdekeivel, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű, a legcélszerűbb együttműködési formák

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

Postacím: 551 0 Dévaványa, Hősök tere 1. Kuratóriumi elnök: Tóth Julianna Telefonszáma: 66/483-100/129-es mellék vagy 20/770-7325 E-mail cím: jutka.ig@gmail.com Adószám: 19060600-1-04 Az induló vagyont Dévaványa Nagyközségi Önkormányzata biztosította a települési képviselők 1991. évi tiszteletdíjának felajánlásából, melynek összege 1.000.000,- Ft. A Közalapítvány vagyoni helyzete az évek során stabilizálódott, és az eltelt évek alatt a tevékenysége megsokszorozódott, működése felértékelődött.

Barátság 2000 Eötvös József Alapítvány a Dévaványai Középiskolásokért.

Postacím: 5510 Dévaványa, Eötvös utca 8. Kuratóriumi elnök: : Pihurik Katalin Adószám: 18377219-1-04 Az alapítvány célja: Művelődési, kulturális és sportvetélkedők szervezése. Általános, középiskolás, főiskolás, egyetemista fiatalok támogatása. Részvétel a középfokú oktatásban, szociáldemokrata mozgalom támogatása, környezeti nevelés segítése. Segítséget nyújtani személyeknek és közösségeknek, támogatni az oktató-nevelő munka színvonalas megvalósítását, biztosítani az ehhez szükséges feltételeket.