Lorem ipsum dolor sit amet...

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított szakmai kitüntetés

 

(1) „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő cím adományozható Dévaványa Önkormányzat hivatali szervezetében legalább 15 éven keresztül aktív szakmai munkát végző adminisztratív, vagy technikai állományban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő, közalkalmazott, vagy más személy részére, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a település polgárai ügyeinek intézését, a köz szolgálatát. 

(2) A „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő részére.

(3) Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Közsz..” rövidítést és az adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.

(4) Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település pecsétjének lenyomata díszíti.

(5) A képviselő-testület minden évben maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.

(6) Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

 

 

– Kovács Lászlóné – hivatali nyugalmazott szervezési csoportvezető [2009]

– Balogh Csilla – Dévaványa Város Önkormányzatának jegyzője [2010]

– Szalai Károly – A Dévaványai Víziközmű Társulat volt elnöke [2011]

– Szűcsné Horváth Margit – Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási irodavezője [2012]

– Pap Tibor – Dévaványa Város Önkormányzatának polgármestere [2013]

 

– Tóth Mihályné (Dékány Ilona) – Dévaványa Város Önkormányzati Hivatalának főkönyvelője [2014]