Lorem ipsum dolor sit amet...

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított szakmai kitüntetés

(1) „DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT” elismerő cím adományozható a település közművelődési, közgyűjteményi intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző dolgozónak, vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben segítette az intézményben folyó szakmai munkát, az intézményi célok eredményes megvalósítását. 

(2) A „DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő részére.

(3) Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Kult.” rövidítést és az adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.

(4) Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település pecsétjének lenyomata díszíti.

(5) A képviselő-testület minden évben maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.

(6) Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

Dr. Pallaghy Sándorné – volt önkormányzati képviselő, nyugalmazott könyvtárvezető [2009] 

Szitásné Gyenge Mária – nyugalmazott iskolakönyvtáros  [2010]

Somogyi Erzsébet – Az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár vezetője [2011]

Váradi Andrásné – nyugalmazott pedagógus [2012]

 

Burainé Murányi Magdolna – Általános Művelődési Központ, Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményesgység vezetője [2013]

 

Erdeiné Mucsi Márta – Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettes [2014]