Lorem ipsum dolor sit amet...

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított szakmai kitüntetés

(1) A „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozható a település oktatási- nevelési intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző nem pedagógus dolgozónak, vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével vagy teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben segítette az intézményben folyó oktatási- nevelési tevékenységet, az intézményi célok eredményes megvalósítását.

(2) A „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő személy részére.

(3)Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Okt.” rövidítést és az adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.

(4) Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település pecsétjének lenyomata díszíti.

(5) A képviselő-testület minden évben maximum egy dolgozót részesíthet az elismerő címben.

(6) Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

 

  

Elek Lajosné – Ványai Ambrus Általános Iskola nyaugalmazott gazdasági vezetője [2010]

 

 

 

 

Papp Béláné – ÁMK gazdálkodási főelőadó [2011]

Váradiné Csatári Mária – Az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegység iskolatitkára [2012]

Nagy Istvánné Tánczos Aranka – nyugalmazott GAMESZ vezető [2013]

Juhász Béláné – nyugalmazott pedagógus [2014]