Dévaványa Polgárőrség

Postacím: 5510  Dévaványa, Hősök tere 1. 

Képviselő neve és címe:  Némethné Szarka Mária, 5510 Dévaványa, Eke utca 7
Telefonszáma: 06-30-627-10-69

E-mail cím:  polgarorsegdevavanya@gmail.hu

Adószám: 18385230-1-04

 

Társadalmi szervezetünk 2001. évben alakult. Lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn-és baleset-megelőzési, gyermek – és ifjúságvédelemi, valamint környezetvédelmi céllal megalakult civil szervezet. 

A működési körünk Dévaványa közigazgatási területére terjed ki. Munkánk nagy részét a városban történő éjszakai  illetve nappali jrőrszolgálat teszi ki, de felkérésére állami, önkormányzati rendezvények, megemlékezéseknél segítőként is részt veszünk. Az idei évben is szinte minden rendezvényen részt vettünk. Nagy figyelmet fordítunk az egyedül élő nyugdíjasok lakókörnyezetére, ezért szervezetünk az „idősek védelme”  program keretei között több nyugdíjast, valamint városunk külterületein élő személyek visszatérő látogatásáva próbál a lakosok biztonságérzetén javítani.

Az iskolás gyermekek közlekedésére is odafigyelünk, ezért több alkalommal kisértük őket oda- vissza a Réhelyi Látogatóközpontba kerépártúrák alkalmával. Szeptember 1. és október 15. között a „tanévkezdés biztonsága” elnevezésű akcióban mi is részt vettünk és segítettük a gyermekek biztonságos átkelését a gyalogátkelőknél.

2008.11.26-án Együttműködési megállapodást kötöttünk a Szarvasi Rendőrkapitánysággal egymás kölcsönös segítésére. A 2013-as évben rendőrrel közös polgárőr szolgálat 243 esetben összesen 251 fő / 1829 egyéb jelzés (pl. állatszállítás) történt. A kéthavonkénti polgárőr gyűlésen általában az őrsparancsnok vagy helyettese képviseli a rendőrséget, illetve aktuális tájékoztatást ad. Törekszünk a további hatékony együttműködés fenntartására, illetve keressük a lehetőséget e céllal más egyesületekkel, szervezetekkel is. órában volt. Polgárőr jelzésre vagy kezdeményezésre a tárgyévben 1 alkalommal büntető feljelentés, három alkalommal előállítás, kettő szabálysértési feljelentés, kettő biztonsági intézkedés, és négy esetben.

Kérés esetén a postai kézbesítők védelmében is szerepet vállaltunk.

A polgárőr létszám, valamint és  kor összetétel folyamatosan változik. A létszámunk jelenleg 24 fő. Ebből 23 férfi és 1 nő lát el szolgálatot városunkban Az évek során történtek kilépések és sajnos elhalálozások, az új belépők már inkább a fiatalabb, 20-30 éves korúak közül kerülnek ki. Jelen időszakban elmondható, hogy a belépő új tagok száma átlagosan megegyezik a kilépőkkel,  illetve a lemorzsolódó tagokkal. 

A szervezet legfőbb támogatója a Dévaványa Város Önkormányzata. Az önkormányzati támogatást elsősorban a gépjármű fenntartására, üzemeltetésére és javítására, valamint formaruházat vásárlására fordítottuk. Az önkormányzat a  székhely használatot is biztosítja egy irodahelyiséggel és egy garázzsal.

Összességében úgy érezzük, hogy a település lakossága a polgárőrök tevékenységét elismeri, szolgálatukat igényli és ezzel is hozzájárulunk Dévaványa város országosan is kedvező statisztikájú bűnügyi helyzetének megtartásához.