Lorem ipsum dolor sit amet...

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított szakmai kitüntetés

(1) „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozható a település szociális intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző dolgozónak, vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben segítette az intézményben folyó szociális szakmai tevékenységet, az intézményi célok eredményes megvalósítását.

(2) „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő részére.

(3) Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Szoc.” rövidítést és az adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.

(4) Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település pecsétjének lenyomata díszíti.

(5) A képviselő-testület minden évben maximum egy dolgozót részesíthet az elismerő címben.

(6) Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

– Tóth Julianna – a Margaréta Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója [2006]

– Szarka Sándorné – a Margaréta Egyesített Szociális Intézmény vezető ápolója [2007]

– Hajdu Ignácné – a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény mentálhigiénés munkatársa [2008]

 Gyányiné Wagner Judit – szociális gondozó és szervező [2009]

– Nagy Zsigmondné – Egészségügyi Minisztériumi dicséretben részesített nyugalmazott szociális gondozó [2010]

– Kerekes Imréné Papp Ilona – szociális gondozó és ápoló [2011]

– Kürti Ignácné Bereczki Krisztina – gyermek és szociális gondozó [2012]

– Barna Sándorné – gazdasági vezető [2013]

– Nagy Józsefné Fűzi Zsuzsanna – szoicális gondozó és ápoló [2014]