Dévaványa Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01162

Kedvezményezett neve: Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata 2018. január 01-től csatlakozik az ASP szakrendszereihez.

A zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében a projekt keretében informatikai eszközök kerülnek beszerzésre. Kialakításra kerülnek a működésfejlesztési és szabályozási keretek, ezen belül a szabályzatok aktualizálásra kerülnek. Az adó és gazdálkodási szakrendszer vonatkozásában jelen projekt keretében kerülnek előkészítésre a migrálható adattartalmak. A szakrendszerekkel dolgozó kollégák képzése, felkészítése is a pályázat keretében valósul meg, ők lesznek azok akik a tesztelést, élesítést is elvégzik. A projektmenedzsment feladatokat a közös önkormányzati hivatalt vezető jegyző irányításával a belső humánerőforrás bevonásával biztosítja a pályázó önkormányzat. Az ASP szakrendszerekre történő átállás elsődleges célcsoportja a gazdálkodási és adó szakrendszert működtető köztisztviselők, akik végrehajtják az átállást annak érdekében, hogy az önkormányzati közigazgatás színvonala emelkedjen, az adminisztratív terhek csökkenjenek, növekedjen az átláthatóság. A vállalt tevékenységek közül a legnagyobb anyagi ráfordítást az informatikai eszközök beszerzése jelenti. Ennek keretében olyan modern munkaállomások, nyomtatókonfiguráció, kártyaolvasók kerülnek beszerzésre, melyek megfelelnek az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltaknak. Az eszközbeszerzés belső erőforrások igénybevételével kerülnek beszerzésre az önkormányzati beszerzési szabályzatban foglalt előírások figyelembe vételével. Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása külső szakértő bevonásával valósul meg. Az adatminőség javítását és az adatok migrációját, a tesztelést és élesítést mind a gazdálkodási, mind az adó szakrendszer vonatkozásában belső erőforrások igénybevételével köztisztviselők fogják ellátni előre meghatározott célfeladatként.

 

A projekt megvalósításának helyszínei:

–          Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.)

–          Ecsegfalva Község Önkormányzata (5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.)

 

Az ASP rendszerhez történő csatlakozás elvárt eredménye a fent leírtakon túl, a hatékony, gyors egységes ügyvitel, papírfelhasználás jelentős csökkentése, infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása.

 

Megítélt támogatás összeg: 7 000 000 Ft

 

Támogatás intenzitása: 100%

 

Megvalósítás ideje: 2018.06.30.