Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület

Postacím: 5510 Dévaványa, Kossuth utca 11.

Elnök: Nemes István

 

Az alapítvány célja:

1. Az egyesületi tagok és családtagjaik egészségtudatosságának megerősítése a sport és a szabadidős mozgásformák eszközrendszerén keresztül. 2. Az egyesület tagjai és hozzátartozói jó szomatikus, pszichés, szociális közérzetének megteremtése a szabadidős, sport, kulturális, zenei, egészségmegőrző tevékenységekre irányuló programok szervezésével, lebonyolításával, az ehhez kapcsolódó pályázatok készítése. 3. A helyi gasztronómia hagyományainak ápolása. 4. Hobbitevékenység és sportélet támogatása. 5. Természetjárás, túrák, táborok szervezése. 6. A különböző sportszervek által kiírt amatőr versenyeken és bajnokságokon való részvétel. 7. A célok megvalósításához szükséges tárgyi feltételek, sporteszközök, sportfelszerelések folyamatos beszerzése, pótlása. 8. Sportpályák, tornatermek, egyéb helyiségek biztosítása/bérlése a rendszeres edzések, versenyekre történő felkészülések elősegítésére. 9. Sportrendezvények lebonyolítása. 10. Kiegészítő gazdálkodási tevékenység folytatása a fenti célok sikeres megvalósítása érdekében. 11. Az egyesület működése során nagy hangsúlyt fektet tagjai egészséges életmóddal párosuló sportcentrikus szemléletének kialakítására, az egészséges életmód iránti igény fejlesztésére, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatására. 12. Az egyesület nem zárja ki más személyek részvételét az általa nyújtott szolgáltatásokból.