Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal – Gazdálkodási Irodája

A Gazdálkodási Iroda által ellátott főbb feladatok:

 • költségvetési, pénzügyi tájékoztatást nyújt a bizottságok tagjai és a képviselők részére;
 • elősegíti a bizottságok érdemi munkáját;
 • elkészíti a Hivatal számlatükrét, számlarendjét és gondoskodik annak karbantartásáról és betartásáról;
 •  gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről;
 • gondoskodik a fejlesztési számlák kifizetéséről;
 • gondoskodik az önkormányzat követeléseinek nyilvántartásáról;
 • kezeli a hátralékos ügyeket;
 • közreműködik az előirányzat-módosítások döntésre elkészítésében;
 • kettős könyvviteli rendszerben, számítógépes feldolgozás útján lebonyolítja az önkormányzat naprakész könyvelését, valamint vezeti az ahhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat;
 • jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat vezet (pl. a lakásépítési és -vásárlási támogatásokról, önkormányzati bérlakásokról és a nem lakás célú bérleményekről; Hivatal személyi állományáról);
 • közgazdasági elemzéseket végez;
 • az éves fejlesztési célú tervjavaslatokat egyezteti a többi irodával és az önkormányzati intézményekkel;
 • végzi az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos általános forgalmi adó ügyintézést;
 • az éves pénzellátási terv alapján biztosítja az önálló költségvetési szervek pénzellátását;
 • kezeli a számlákat;
 • gondoskodik a pénzügyi fedezettel bíró számlák kifizetéséről és a működési bevételek beszedéséről;
 • felhatalmazás alapján gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétre történő elhelyezéséről;
 • közreműködik az előirányzat-módosítások döntésre való előkészítésében;
 • előkészíti az éves költségvetési tervet;
 • havi információs jelentést készít a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága felé;
 • elkészíti a féléves, háromnegyedéves és éves beszámolót;
 • megállapítja az éves pénzmaradványt, és javaslatot tesz annak felhasználására;
 • az éves tervjavaslatot egyezteti az önkormányzat intézményeivel;
 • szükség szerint javaslatot tesz az éves költségvetés módosítására;
 • gondoskodik a normatív állami támogatások igényléséről, valamint elkészíti az azokkal kapcsolatos elszámolásokat.
 • a Hivatal tárgyi eszközeinek beszerzése;
 • a Hivatal működéséhez szükséges nyomda, kazánház, karbantartó műhely, gépjárműpark biztosítása;
 • gondoskodik az Igazgatási Iroda tevékenységéhez kapcsolódó segélyek, támogatások kifizetéséről, gondoskodik az ápolási díjak számfejtéséről, a normatív kötött felhasználású állami támogatások igényléséről;
 • gondoskodik a választások pénzügyi feladatainak ellátásáról;
 • gondoskodik a készpénzellátásról, valamint a pénztár működéséről, pénztári kifizetéseket teljesít;
 • elvégzi a fizetéselőleg folyósításával, valamint a kiküldetéssel, napidíjjal kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a nem rendszeres személyi juttatások számfejtéséről, kifizetéséről;
 • vezeti a reprezentációs költségekről, a hivatali vagyontárgyakról, selejtezett vagyontárgyakról szóló nyilvántartást;
 • gondoskodik az önkormányzati képviselők, külső bizottsági tagok, a kisebbségi és részönkormányzati tagok juttatásainak számfejtéséről és kifizetéséről;
 • előkészíti az éves közbeszerzési tervet;
 • ellátja a Hivatal személyzeti munkájával kapcsolatos nyilvántartási és adminisztrációs tevékenységet;
 • a képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők személyzeti anyagát nyilvántartja és végzi a szükséges adminisztrációt;
 • végzi a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével kapcsolatos hivatali teendőket; 
 • gondoskodik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, valamint az ehhez kapcsolódó folyamatos számlakibocsátásról