Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Szervezet neve: Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Képviselő: Saly Erika

Székhely: 5510 Dévaványa, Deák Ferenc u. 25.

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Kossuth út 27.

Telefon: 66/483-881

E-mail: erika.saly@gmail.com 

Adószám: 18375994-1-04

 

Az 1994 decemberében alakult Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (rövidítve: DÉKE) széleskörű tevékenységet vállalt fel a dévaványai közélet, a civil társadalom élénkítése érdekében. Megalakulása óta rendszeresen rendez kiállításokat, komolyzenei koncerteket, előadás-sorozatokat és más kulturális alkalmakat hagyományteremtő szándékkal. Egyesületünk az általánosan elfogadott humán műveltségen túlmenően az emberi kultúra alapvető részének tekinti az egyénnek az épített és a természeti környezetéhez való viszonyát. Nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos értékrend és életmód fejlesztésére, mely területtel külön munkacsoport foglalkozik (DÉKE Környezeti Nevelési Munkacsoport). Rendkívül fontos feladatnak tekinti az egyesület a honismereti, helyismereti tevékenységet. Őszintén valljuk, hogy múltunk megismerése, helyi értékeink feltárása nélkül aligha jöhet létre kiegyensúlyozott, önbecsüléssel, öntudattal bíró, mások irányában megértéssel viszonyuló, jövőt építő helyi társadalom.

Az egyesület 1996-ban bocsátotta útjára első honismereti füzetsorozatát Ványai Helyismereti Füzetek sorozatcímmel, melynek fő célja a helyi kulturális és történeti értékek feltárása és széleskörű népszerűsítése, a hagyományokhoz való kötődés erősítése. E sorozatnak eddig három kötete látott napvilágot. A magyar államiság ezer éves évfordulóját egy új forráskiadvány sorozat indításával ünnepeltük, mely a Dokumentumok Dévaványa Történetéhez sorozatcímet viseli. Ezen új sorozatunk a város levéltári forrásainak felkutatását illetve tudományos igényű közzétételét tekinti feladatának.

A fenti munka megkönnyítése, kibővítése miatt egyesületünk 2006-ban létrehozta a Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítványt, melynek kuratóriumát Hajdú József vezeti. Célunk a Kis- és Nagy-Sárrét településeire vonatkozó komplex ismeretgyűjtés és feldolgozás, valamint egy elektronikus adatbázis létrehozása, fejlesztése, továbbá kiadványaink hagyományos és elektronikus úton való további megjelentetése.

A Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület jelenleg mintegy 40 aktív taggal rendelkezik. Egyesületünk tagszervezeteként tevékenykedik kb. 20-30 fős létszámmal a Dévaványai Zöldszíves Csoport, melynek tagjai elsősorban általános iskoláskorú gyermekek, akik kiemelkedő teljesítményeket értek el eddigi munkájukkal, s országos elismerések sorát gyűjtötték tarsolyukba. Minden esztendőben szervezői és lebonyolítói vagyunk a Föld Napjához kötődő egyhetes rendezvénysorozatnak, melynek célja a természeti és kulturális örökségünk megismertetése és megóvása, valamint minden novemberben neves előadókat hívunk meg környezet és egészség témakörben.

Legeredményesebb tevékenység:

Színvonalas komolyzenei koncertjeink az Arco Kamarazenekarral együttműködve, igényes helyismereti kiadványaink népszerűek. Fenntarthatóságot, szemléletformálást célzó környezeti nevelési Környezet és egészség előadás-sorozatunk, Föld napi rendezvényeink (Talpalatnyi zöld című akadályjáték, Zöldköznapi praktikák címmel barkácsolás, Az év fája, az év madara című rajzkiállítás, előadások, filmvetítések) résztvevőinek száma igen magas.

Mások által igénybe vehető kulturális szolgáltatás:

Helytörténeti kiadványaink árusítása, gyerekeknek szervezett kézműves foglalkozások, előadások, tréningek tartása.