KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM

ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT

Dévaványa Város Önkormányzata

„Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése”

    A Támogatás összege:

1 765 644 928 Forint                                    

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEHOP-2.2.2-15-2019-00141

Dévaványai szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

A kedvezményezettek neve: Dévaványa Város Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium

A támogatás összege: 1 765 644 928 ,- Ft

A támogatás mértéke: 89,997%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.15.

A projekt célja

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése, valamint a meglévő szennyvízcsatorna-hálózat legelavultabb részeinek pontszerű javítása. A fejlesztés révén hozzájárulunk az egészséges, tiszta települési és lakókörnyezet kialakításához, az emberi egészség védelméhez, a lakosok életminőségének javításához és a környezetterhelés csökkentéséhez.

A projekt bemutatása:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Dévaványa közigazgatási területe. A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi fogadásának fejlesztéséhez.

Legfontosabb fejlesztési területek:

– a települési végátemelő és a szennyvíztisztító telep közötti csatornaszakasz kiváltása kapacitásbővítési céllal

– szippantott szennyvíz fogadó akna új gépészetet kap

– új nyers szennyvízfogadó mechanika kiépítése

– mechanikai tisztítás korszerűsítése

– új biológiai tisztító rendszer kiépítése

– utószűrő technológia bevezetése

– új fertőtlenítő egység kialakítása

– tisztított szennyvíz puffer és átemelő rendszer beiktatása

– új gravítációs iszapsűrítő építése

– új víztelenítő csigaprés üzembe helyezése

– meglévő iszapszikkasztó műtárgy felújítása

– új csurgalékvíz akna építése

– új rácsszeméthelyiség kialakítása

– kémiai foszfor kapacitás vegyszeradagoló állomás telepítése

– meglévő kezelőépület felújítása

– a város több helyszínén pontszerű csatornarekonstrukciós munkák

– két átemelő korszerűsítése: Kert utcai és Mikszáth utcai átemelő.

 

 

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

15725321-2-04

Valánszki Miklós Róbert polgármester

tel: (66)483-100
fax: (66)484-100
e-mail:polgarmester@devavanya.hu

Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése