Ebösszeírás

Tájékoztató ebösszeírásról

Tisztelt Ebtulajdonosok és Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében, a Dévaványa Város közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából ebösszeírást végez 2020. évben.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az eb összeíráskor köteles ebenként az „Ebösszeíró adatlapon” feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. (A bírság alapösszege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt 15.000.- Ft, mely a hivatkozott rendelet 1-4 mellékleteiben meghatározott szorzószám szerint emelkedhet)

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Dévaványa Város Önkormányzata az eb összeírás adatai alapján nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben NEM tart ebet, a nyomtatvány végén szereplő nyilatkozatot akkor is ki kell töltenie.

Az ebek tartói, tulajdonosai az ebösszeírás időszakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a változásokról (eb elhullása, eb tulajdonosának, tartási helyének változása, új eb háztartásba kerülése, szaporulat) folyamatosan adatot szolgáltatni.

A regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál megjelöltetni.

Letölthető dokumentumok:

Dévaványa Város Önkormányzata