Egészséges Életmód Egyesület – Dévaványa

Postacím: Dévaványa, József Attila u. 2.

Képviselő neve és címe: Szencziné Farmasi Judit, 5510

Telefonszáma: 20/434-3112

E-mail cím: szenczike1961@gmail.com

eletmod02@freemail.hu

 

Az Egyesületünk 2006-ban alakult, de először 2010-ben kértünk Önkormányzati támogatást a programjaink megvalósításához.

Az eddig eltelt öt évben végzett kitartó és elkötelezett munkánk legnagyobb eredménye, hogy városunkban már igen sok ember ismeri és látogatja programjainkat. Taglétszámunk az eltelt időszakban háromszorosára növekedett!

Rendezvényeinket a városlakók díjmentesen, szabadon látogathatják.

Hagyományainknak megfelelően minden hónap második és harmadik szerdáján tartjuk összejöveteleinket.

Alapszabályzatunkban megfogalmazott céljainknak megfelelően az egészséges életmódhoz kapcsolódnak programjaink, előadásaink. Kiemelt figyelmet kap a testi és lelki problémák megelőzése.