Évértékelő

Tisztelt Dévaványaiak!

Újabb nehéz, de a körülményekhez képest eredményes év áll mögöttünk. Az országot és Európát érintő nehézségek ellenére településünk helyt tudott állni, költségvetésünk és működésünk nem omlott össze. Az önkormányzat gazdasági helyzete stabil maradt, tartalékokkal rendelkezünk, hitelünk nincs. Ez köszönhető egyrészt valamennyi intézményben dolgozó kollégám munkájának, de legfőképp annak, hogy Dévaványa közössége ismét „összezárt”, és a széthúzás és egymásra mutogatás helyett ezúttal is az összetartás és a közös megoldások keresése volt az első.

A 2023-as akadályoknak természetesen nem örültünk, de a válságokban derül ki igazán, milyen kapcsolatok, milyen közösségek életképesek, hogy kik és mely lépések állják ki az idő próbáját. Azt gondolom, hogy Dévaványa és a helyiek minden szinten jól vizsgáztak. Ez a tudat erőt adhat nekünk a közelgő megpróbáltatásokhoz is, mert a válság még nem ért véget, de talán már látható a fény az alagút végén.

A tavalyi fejlesztések

A 2023-as év legköltségesebb fejlesztése a szennyvíztelep korszerűsítése volt, mely ma már alkalmas a településről érkező szennyvíz teljes mennyiségének befogadására és kezelésére. Szintén tavaly fejeződött be a csapadékvízelvezető rendszer 3 km hosszú szakaszának felújítása, valamint az északi városrészt tehermentesítő záportározó. A rendszer a májusi esők alatt jól vizsgázott, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy nem volt szükség több napos védekezésre, egy olyan időjárási helyzetben, amely korábban összetett munkát igényelt. Szintén befejeződött két külterületi útszakasz újra aszfaltozása és az óvodák fűtés korszerűsítése. Számos apróbb, most felsorolásra nem kerülő fejlesztés is megvalósult, de összességében 2023 az új fejlesztések előkészítésének éve volt, az idén megvalósuló projektek tervezési fázisa zárult le.

A helyi vállalkozások

Ezek a fejlesztések természetesen szükségesek, de jól működő vállalkozások nélkül semmit nem érnek. Örülünk, hogy a helyi vállalkozások életképesek maradtak, hiszen nagyon fontos szerepet játszanak településünk életében. A vállalkozások a település motorjai.

Az EJT Boschung Kft. és a Liker Motors Kft., mint a két legnagyobb foglalkoztató ez évben is folytatják munkájukat, az elért eredmények megtartása mellett további fejlesztésekben gondolkoznak.

Az Ekuna Kft-vel pedig együttműködésben készítjük elő a cég továbbfejlődését megalapozó új csarnok építéséhez szükséges terület kialakítását.

A családok támogatása

A családok viszont településünk építőkövei. Nagyon remélem, hogy az elmúlt tíz év elegendő bizonyíték volt arra, hogy lássák, számíthatnak az önkormányzatra. Válság ide vagy oda, továbbra is nagy figyelmet fordítunk a családok támogatására. Minden problémát megoldani nem tudunk, de a célzott támogatásokkal (pl: közétkeztetés költségeihez hozzájárulás, védőoltások biztosítása, téli tüzelő, burgonya, paradicsom támogatás, lakossági utcafásítás, stb.) igyekeztünk segíteni nemcsak a nehéz helyzetben lévőket, hanem általában a helyi embereket.

Civil szervezetek

Az elmúlt évben is jelentős anyagi és természetbeni támogatásokkal járultunk hozzá a városunkban működő civil szervezetek munkájához, akik számos programmal színesítették a gyermekek, családok és idősek életét. Aktívan részt vesznek a városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában, de önállóan is megállják a helyüket, saját eseményekkel színesítik a hétköznapokat.

A jövő

Nehéz ebben a folyamatosan változó helyzetben a jövőről beszélni, de mégis megkísérlem – a teljesség igénye nélkül – röviden összefoglalni terveinket. Az biztos, hogy folytatjuk a munkát: településünk továbbra is kiemelten kezeli a vállalkozásokat és a családokat, és lehetőségeinkhez mérten továbbra is támogatjuk a rászorulókat, az időseket és a civil szervezeteket.

Az elmúlt évek tapasztalataiból azt látjuk, hogy a szociális ellátórendszerünket egyre csak erősíteni szükséges és ennek eleget téve igyekszünk a támogatásokat is ehhez igazítani.

Kiemelt hangsúlyt fektettünk az egészségügyi ellátórendszerünk fejlesztésére, megújultak az orvosi rendelők, korszerű és méltó körülményeket tudunk biztosítani az ellátásra várók számára, meg tudtuk tartani és változatlanul működtetni kívánjuk a vérvételi helyet. Ugyanakkor ez az egyik olyan ágazat ahol az életbe lépett és a folyamatban lévő változások egyelőre bizonytalanságot okoznak számunkra a háziorvosi alapellátásban. Azt már tudjuk, hogy Patka Lenke doktornő március 31-ig praktizál, azt követően helyettesítő orvos bevonásával tudjuk ellátni a körzet lakosait. Jelenlegi ismereteink alapján arról tudjuk biztosítani Önöket, hogy senki nem marad háziorvosi alapellátás nélkül.

Évek óta húzódó fejlesztések fognak megvalósulni idén pályázati forrásokból. Ezek közül a legfontosabb talán a hat belterületi utcát érintő aszfaltozás. Ezen felül elkészülnek a Körösladányi utcai kerékpársávok az érintett útszakasz teljes aszfaltozásával, megkezdődik a napelemek kiépítése az óvodai telephelyeken, fejlesztjük a városháza épületén lévő napelemes rendszert, továbbá komplex felújításon esik át a Jéggyár utcai 10 lakásos bérház. Mindezeken túl a korábbi polgármesteri hivatal épületének helyén megkezdődik egy új, a városi rendezvényeket alapvetően meghatározó közösségi tér kialakítása.

Az eddigi útalappal rendelkező utak korszerűsítése sem várhat. A jelentős őszi-téli csapadék annyira fellazította az eddig többé-kevésbé funkciójukat betöltő utakat, hogy azokon csak „tűzoltás” jellegű, nem tartós javításokat lehet már végezni. Pályázati forrás hiányában is, önerőből történő megvalósítással tárgyalásokat folytatunk útépítő cégekkel, hogyan tudunk új felület kialakításával, annak emulziós megkötésével és tömörítésével tartós, nem poros utakat építeni. A részletekről tájékoztatást fogunk nyújtani.

Emellett a strand fejlesztését is szükségesnek tartjuk, azon dolgozunk, hogy idén nyáron már ismét lehetőség legyen csúszdázni, illetve a jövőben egy vizes játszótér – spraypark – és egy új, minden igényt kielégíteni képes büfé épület kialakítását is tervezzük.

A pályázati lehetőségek egyelőre szűkösek, az Eu-s források érkezésével várjuk a következő pályázati kiírásokat, de bízom benne, hogy a Dévaványaiak látják, hogy a feladatok megoldása közös ügyünk, és sikereket is csak együtt érhetünk el.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az idén júniusban lehetőségük lesz választójogukat is gyakorolni az uniós és önkormányzati választásokon. Mindenkit arra biztatok, hogy éljenek is azzal, hogy a jövőben is együtt dolgozhassunk a közös célokért.

Azt gondolom, az eddig átélt és az előttünk álló nehézségek persze nem könnyűek, ugyanakkor bizonyítják azt, hogy a „kényelem pillanataiban” sem ültünk ölbe tett kézzel, hanem felkészültünk a szűk esztendőkre. Amit eddig elértünk, arra okkal lehetünk büszkék és leszünk ez évben is.

Kívánom mindannyiuknak, hogy ez az év a várakozásaiknak megfelelően alakuljon egészségben, munkában a család és a barátok körében eltöltve.