Felhívás

Tisztelt Ingatlan tulajdonosok/használók!

 

 

Felhívom figyelmüket, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(V.30.) számon rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről. A rendelet a köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartás fenntartásával az alábbi normákat határozza meg: 

 

Az az ingatlantulajdonos, -kezelő, vagy -birtokos, aki a helyi környezet védelmével, a közterületek és ingatlanok rendjével és a település tisztaságával kapcsolatosan:

 

  1. nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetten terület, járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról, 
  2. nem gondoskodik a telekingatlana tisztán tartásáról, a gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, illetve a telekingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, 
  3. aki ingatlana rovar és rágcsáló mentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik,
  4. nem gondoskodik az üzemeltetésében lévő üzlet, vendéglátó egység környezetéhez tartozó közterület tisztántartásáról, a hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről, a hulladék szabályszerű elhelyezéséről,
  5. az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
  6. közútra, útpadkára salakot, szemetet elhelyez,
  7. a csapadékvíz-elvezető árokba, tavakba szennyvizet, trágyalevet vezet, partjait szemét lerakásával beszennyez, 
  8. avar és kerti hulladék nyílttéri égetését végezi, 

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg. 

 LEGYENEK SZÍVESEK GONDOSKODNI: 

– a talajtakaró növényzet magassága ne haladja meg a harminc centimétert, 

– a fás szárú növények, bokrok két és fél méter magasság alatti része ne nyúljon az úttestre, illetve a járda fölé, a fás szárú növény sarját távolítsák el.

 

Amennyiben a köztisztaság nem lesz megfelelő, úgy a rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt, a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője közigazgatási eljárás megindítását kezdeményezheti, melynek során kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki.

 

 

Együttműködésüket köszönjük: Dévaványa Város Önkormányzata

Karácsonyi köszöntő!