Felhívás – 2023. évi határszemle ellenőrzés

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 7. felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra, hogy az Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály elrendelte a 2023. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (földhivatali osztálya) hajtja végre. A határszemlén a járási hivatal elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5.§ (1)-(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül — a talajvédelmi előírások betartása mellett — a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szóló és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, mivel e földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).

A határszemle ellenőrzések a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett — kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály kéri a földhasználókat, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

Békéscsaba, 2023. május 18.