Felhívás- Dévaványa településen 2023. évben ebösszeírást végzünk!

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Dévaványa településen 2023. évben ebösszeírást végzünk!

Az ebösszeírás során az eb tulajdonosa és tartója köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, az önkormányzat pedig jogosult ezen adatok kezelésére.

Az önkormányzat az ebösszeírás során rendelkezésre bocsátott adatokat összeveti az ebnyilvántartásban rögzített adatokkal, és eltérés esetén adatot szolgáltat az ebnyilvántartás működtetőjének.

Felhívjuk figyelmüket. hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (11.26.) Korm. rendelet 17/B. (12) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hatóság felé.

Az adatszolgáltatás kötelező!

Amennyiben az ebtartó az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az adatszolgáltatási kötelezettségét nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, úgy az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 3 1 . ) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírsággal sújtható, amelynek legkisebb összege 30.000.- Ft.

Az eb tartója, tulajdonosa az erre a célra rendszeresített ebösszeíró adatlap kitöltésével lehet eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

Az adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni 2023. június 30. napjáig a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére az alábbi módok valamelyikén:

  • személyesen leadható a Hivatal portáján,
  • postai úton a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal — 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. szám — levélcímre történő megküldéssel,
  • elektronikus úton az info@devavanya.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Ebösszeíró adatlap letöltése

Köszönjük együttműködésüket!

Dévaványa. 2023. január 9.