FELHÍVÁS – Ebösszeírás

 

Ebösszeírás 2023.06.30. napjáig!

Tisztelt Lakosság!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Állatvédelmi tv.) 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amely alapján az adatokról nyilvántartást vezet.

Az Állatvédelmi tv. alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Állatvédelmi tv. 42/A.§ (4) bekezdése szerinti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A települési önkormányzat a megadott adatokat az Állatvédelmi tv. 42/B.§ (2) bekezdése alapján jogosult kezelni.

Az adatszolgáltatás elmulasztása miatt állatvédelmi bírság szabható ki az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján.

Az állatvédelmi bírság összege 30.000 Ft.

Mellékelve csatoljuk a 2023.01.09. napján kelt felívásunkat és az ebösszeíró adatlapot.

Köszönjük együttműködésüket!