Felhívás – magyarországi szálláshelyek kötelező minősítése

F E L H Í V Á S

Tisztelt szálláshely szolgáltatók!

2022 januárjától fokozatosan kezdődik meg valamennyi magyarországi szálláshely kötelező minősítése, melyet a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület végez. 

A jövőben szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén (https://szallashelyminosites.hu) közzétett, az adott szálláshelytípusra vonatkozó minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek.

A minősítés jogszabályi háttere

2005. évi CLXIV. törvény [ Kertv. ]

6/D. §(1): Szálláshely-szolgáltatás csak a Kormány rendeletében meghatározott, a szálláshely-minősítésre vonatkozó rendelkezések megtartásával és a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

(6) A szálláshely-minősítés Magyarországon az állam hatáskörébe tartozó tevékenység. A szálláshely-minősítést az állam a Kormány rendeletében kijelölt szálláshely-minősítő szervezet útján látja el, a nemzetközileg általánosan elfogadott és közzétett kritériumok alapján.

8/A. § (2) Szálláshelyenként az első szálláshely-minősítési eljárás ingyenes.

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

3. § (3) A Kormány a Kertv. 6/D. § (6) bekezdése alapján a szálláshely-minősítési tevékenység ellátására a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: szálláshely-minősítő szervezet) jelöli ki.

2022. január 1-től hatályos:

4. § (1) Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják

4/A. § (1) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolásérdekében.

(2) A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét, illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.

(3) A szállodák esetében nemzetközileg általánosan elfogadott főbb kritériumok a többi szálláshelytípus esetében is figyelembevételre kerülnek.

Az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a alapján:

„21/A. § (1) A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:

a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
(…)
21/B. § A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdi meg.

Az MTMT elérhetőségei:
info@szallashelyminosites.hu
szalloda@szallashelyminosites.hu
panzio@szallashelyminosites.hu

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek.

A szálláshely szolgáltató a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek, aki a minőségi fokozatba történő sorolást rögzíti a nyilvántartásba. 

HATÁRIDŐK

A már nyilvántartásba vett szálláshelyek tulajdonosainak, illetve üzemeltetőinek az első szálláshely-minősítés érdekében – a kapcsolattartó és a szálláshely adatainak megadásával – regisztrálniuk kell a https://szallashelyminosites.hu weboldalon az alábbi határidőkön belül:

 image

image

image

 

 

A 2021. december 31-én a jegyző által már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést magánszálláshelyeknek 2023. január 1-ig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől. Ennek első lépése a kapcsolattartó és a szálláshely regisztrációja.

Magán-szálláshely az alábbi linken elérhető:

https://szallashelyminosites.hu/magan-szallashely

Egyéb-szálláshely esetén: 

https://szallashelyminosites.hu/egyeb-szallashely

A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a https://szallashelyminosites.hu weboldalon a szálláshely-szolgáltatók számára közzétett információkat, ahol az egyes szálláshely típusokra vonatkozó kritériumrendszert, és a regisztráció lépéseit is megtalálja.

Kérjük, hogy a szálláshely minősítését igazoló dokumentumot a kiállítást követő napokban küldje meg hivatalunknak a jegyzői regisztráció céljából a kereskedelem@devavanya.hu e-mail címre. 

 

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályhelyekben foglaltak tanulmányozását és az előírtak (megadott határidőre történő) teljesítését.