Felhívás – méhész adatszolgáltatás

Tisztelt Méhészek!

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséról szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. (l) bekezdése alapján az újonnan kezdett méhészkedést (méhtartást) a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi. Ha a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén egy legalább 40 x 30 cm nagyságú táblán a nevét, a méhészet tenyészetkódját és a telefonszámát jól látható módon feltüntetni.

(2) Ha a méhész a méhészkedést (méhtartást) nem kívánja folytatni, úgy azt legkésőbb nyolc napon belül bejelenti a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt a nyilvántartásból törli.

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig (2024. 02.29. csütörtök) kell bejelenteni a méhek tartása helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a

méhészt nyilvántartásba veszi, és nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Ennek értelmében kérném, hogy a mellékelt Bejelentésről szóló nyomtatványt kitöltve szíveskedjen hatóságomhoz minél hamarabb eljuttatni az alábbi módok valamelyikén:

  • személyesen leadható ügyfélfogadási időben Szitás Ilona ügyintézőnél,
  • postai úton a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal részére: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1 . szám,
  • elektronikus úton az E-önkormányzati portálon keresztül a „méhészkedés (méhtartás) bejelentése” űrlapon
   • (- Általános vagy egyéb igazgatási ügyek / mezőgazdaság, környezetvédelem/ Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap
   • – Általános vagy egyéb igazgatási ügyek / bejelentés/ Méhészkedés (méhtartás) bejelentése)

Együttműködésüket köszönjük!