Felhívás Méhészek adatszolgáltatási kötelezettségére

 

F E L H Í V Á S

 

A D A T S Z O L G Á L T A T Á S I     K Ö T E L E Z E T T S É G R E

 

Tisztelt  Méhészek!

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. § alapján a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell bejelenteni a méhek tartása helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Ennek értelmében kérném, hogy a mellékelt Bejelentésről szóló nyomtatványt kitöltve szíveskedjen hatóságomhoz minél hamarabb eljuttatni az alábbi módok valamelyikén:

  • személyesen leadható ügyfélfogadási időben Szitás Ilona ügyintézőnél az E20-as irodában,
  • postai úton a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal – 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. szám – levélcímre történő megküldéssel,
  • elektronikus úton az E-önkormányzati portálon keresztül a „méhészkedés (méhtartás) bejelentése” űrlapon

Bejelentésről szóló nyomtatvány letöltése

 

                                                      Együttműködésüket köszönjük!