Felhívás – Szociális Földprogram-naposcsibe

FELHÍVÁS

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Földprogram keretében a szociálisan rászorulók körében állattenyésztést valósít meg.

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

  • jövedelemmel nem rendelkeznek;
  • akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, azaz 42.750Ft-ot
  • aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül;
  • pályakezdő munkanélküliek.

és vagyonnal nem rendelkeznek.

Egy lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a támogatást.

A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős családok 25 db naposcsibe és 20 kg baromfiindító táp, a 3 és több fős családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító táp kerül biztosításra az állatok tartásához. A további költség a kedvezményezettet terheli.

Az igénylés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. irodája

Az igénylés ideje: 2019. március 11. – 2019. március 25.