FELHÍVÁS – UTCAASZFALTOZÁSI PROGRAM

Tisztelt Lakosok!

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50 millió forint erejéig utcaaszfaltozási programot hirdet útalapos utak szilárd burkolattal történő ellátására. A programban való részvétel feltétele, hogy létrejöjjenek az úttársulások és a lakosok a hozzájárulást megfizessék. A hozzájárulás összege ingatlanonként 100.000,- Ft, mely az összes költség ~10 %-a, az azon felüli részt az önkormányzat biztosítja. A hozzájárulás 8 részletben fizethető meg.
Az úttársulások akkor jönnek létre, ha az utca vagy utcaszakasz által érintett összes ingatlan legalább 2/3 része egy összegben befizeti az első részletet, azaz 30.000,- Ft-ot. Az úttársulások létrejöttét követően a lakosoknak 7 hónapon keresztül további havi 10.000,- Ft-ot szükséges megfizetniük. A felújításra kerülő utcák – az elkülönített keretösszeg erejéig – az úttársulások megalakulási sorrendjének és az érintett ingatlanok számának figyelembe vételével kerülnek kiválasztásra.
A programban résztvevő utak a profilozást követően 5 cm kiegyenlítő zúzottkő réteget és további 5 cm vastagságú aszfaltburkolatot kapnak. Az aszfaltozás engedélyköteles tevékenység, ezért az úttársulások megalakulását követően megkezdődik az utak terveztetése és az engedélyek megszerzése. Az úttársulások megalakulásának határideje: a keretösszeg kimerülése, de legkésőbb 2024. március 18. A kivitelezés befejezése várhatóan 2024. III. negyedév, a szükséges engedélyek megszerzésétől függően.
Az úttársulások megalakításáról, az érintett ingatlanok pontos számáról, a befizetés részleteiről és a szükséges dokumentumokról az önkormányzat műszaki irodája (Városháza, I. emelet E/11. számú iroda) személyesen nyújt részletes tájékoztatást a választott közös képviselőnek. Kérjük, hogy igény esetén az adott utca, utcaszakasz jelöljön ki „utcabizalmit”, aki majd az ingatlantulajdonosok és az önkormányzat közötti kapcsolatot tartja.
A keretösszeg minden utca aszfaltozására nem lesz elegendő, ugyanakkor azokat az utcákat, ahol sikerül az úttársulást létrehozni, de a fenti feltételeknek nem felelnek meg, a jövőben szervezendő aszfaltozásoknál, illetve pályázatoknál előnyben részesítjük. Azokban az utcákban, ahol nem jönnek létre úttársulások, ott az eddigiekhez hasonlóan felületi javítások lesznek ez évben.

 

Dévaványa, 2024.02.05.

Dévaványa Város Önkormányzata