Fiatalok életkezdési kiegészítő támogatása

 

Illetékes ügyintéző

Gyányi Irén

Dévaványa, Hősök tere 1. 9. sz. iroda

Tel: 66/483-100 117 mellék, 66/483-255

Fax: 66/484-100

Email: igazgatas@deveványa.hu

 

Ügyintézés helye

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási Irodája

5510 Dévaványa,

Hősök tere 1.

 

Ügyfélfogadási rend

Hétfő:   800 – 1130 1200 – 1630

Kedd:   800 – 1130

Péntek: 800 – 1130 1200 – 1400

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jövő dévaványai gyermekei, a majdani dévaványai polgárok érdekében, a jelen lehetőségeire alapozva anyagi segítséget kíván nyújtani a fiatalok önálló életkezdéséhez.

2005. december 31. napja után született dévaványai gyermeket önálló életkezdéséhez, az állami támogatáson túl életkezdési kiegészítő támogatás illeti meg.

Dévaványai gyermeknek minősül, aki születését követően Dévaványa Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A támogatás összege gyermekenként 20.000,- Ft.

A támogatást igénylőlapon lehet igényelni.

Az igénylőlapot az önkormányzat Szociális Bizottságához kell benyújtani a gyermek megszületését követő egy éven belül.

Az igénylőlaphoz mellékelni kell a Start-számla megnyitásáról szóló igazolást, valamint annak számlaszámát.

Az igénylőlap alapján a támogatás Start-számlára történő befizetéséről a Szociális Bizottság gondoskodik, az igénylés beérkezését követő 30 napon belül.

Az életkezdési kiegészítő támogatás kifizetését – a törvénnyel összhangban – a gyermek 18. életévének betöltése napjától, a gyermek halála eseten az örökös a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően kérheti.

A támogatás védelme érdekében a Start-számla követelés a törvényben meghatározott feltételek bekövetkezéséig nem fizethető ki, nem fogadható el hitel fedezetéül és tartozás kiegyenlítésére nem hajtható végre.

A fiatal felnőtt az önkormányzat által biztosított életkezdési kiegészítő támogatást a következő célokra fordíthatja:

  • tanulmányok,
  • lakhatás,
  • pályakezdés,
  • gyermekvállalás feltételeinek megteremtése,
  • jogszabályban meghatározott más cél.

Az életkezdési kiegészítő támogatás felhasználásra vonatkozó meghatározott korlátozás csak az önkormányzat által befizetett összeg mértékéig alkalmazható