GALLYAZÁSI ÉRTESÍTÉS

Az E-on hivatalos .gallyazási vállalkozója a 2016-2019-as ciklusban:.

GTS INVESTMENT KFT. 

Levelezési cím: 1171 Budapest , Orgoványi u. 4

web:  www.gtsinvestment.hu

 

Tisztelt Önkormányzat!

Ezúton szeretnénk értesíteni önöket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a  jövőben is folytatódik a település villamos hálózatának biztonsági gallyazása.

A gallyazást cégünk megfelelően képzett munkatársai végzik előzetes bejárás és egyeztetés után , kitűzött ütemterv szerint.

Jelen esetben: 2019.10.14-31

A település gallyazása 5-6  napot vesz igénybe. 

A  gallyazás két ütemben történik:

 1. Gallyazás földről
 2. Gallyazás kosaras autóból

 A levágott gallyakat rendre összepakoljuk.

A gallyak elszállításában nem vagy nagyon kis részben tudunk szerepet vállalni

Gallyazás

 

Szeretjük és óvjuk a fákat, de a biztonságra is ügyelnünk kell! Éppen ezért fordítunk különös figyelmet a gallyazási munkák szakszerű elvégzésére, hogy a környezet megóvása mellett ügyfeleinknek maximális kényelmet és biztonságot nyújtsuk.

 

Gallyazásnak nevezzük a szabadvezeték-hálózatok mentén lévő fák és bokrok ágainak, gallyainak eltávolítását, mely a hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében elkerülhetetlen feladat. Azért van rá szükség, mert a vezetéket megközelítő hajtások balesetet (áramütést), illetve hosszabb-rövidebb szolgáltatás-kiesést okozhatnak.

A biztonsági övezet környezetében levő fák, bokrok ágait a fa tulajdonosa (az ingatlan tulajdonosa, kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos minden olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert..

Amennyiben szükségét érzi a munkálatokkal kapcsolatos megbeszélésnek (feszültségmentesítés, felügyelet kérése stb.), készséggel állunk rendelkezésre.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha az ingatlan tulajdonosa gallyazási kötelességét nem teljesíti, az elosztói engedélyes a közcélú hálózat működtetésének törvényben előírt kötelezettsége miatt (2007. évi LXXXVI. törvény) a veszélyt el kell, hogy hárítsa, és a munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelője) tűrni köteles.

A gallyazási munkát az elosztói engedélyes rendszerint vállalkozóval végezteti el. Fakitermeléssel foglalkozó szakértő cégek kapnak megbízást, melyek rendelkeznek kellő gyakorlattal, szaktudással (fakitermelő ismeretekkel) és a szükséges felszereltséggel. A végeredmény azonban nem feltétlenül ugyanaz, mintha azt a fa tulajdonosa végezné el, hiszen az elosztói engedélyesnek érthető módon a biztonságos üzemeltetés és a legkisebb költségráfordítás az érdeke. A gallyazás csak a védőtávolságban benőtt ágak eltávolítására terjed ki, a fa többi részének egyébként indokolt metszésére, ritkítására nem. Ezért célszerű, ha a gallyazási munkát a fa tulajdonosa végzi el.

Szabadvezeték alá ültetésre javasolható, alacsony koronamagasságú díszfafajták

 • Acercampestre “Nana” – gömbkoronájú mezei juhar
 • Acerplatanoides “Globosum” – gömbjuhar
 • Catalpabignoides “Nana” – ernyőskoronájú szivarfa
 • Crataeguslaevigata “Paul’sScarlet” – pirosvirágú galagonya
 • Fraxinusexcelsior “Nana” – gömbkőris
 • Fraxinusornus “Mecsek” – mecseki virágos kőris
 • Malus x adstringens “Hopa” – díszalma
 • Malusbaccata “Street Parade” – bogyós díszalma
 • Malus x purpurea “Eleyi” – pirosvirágú díszalma
 • Morus alba “Nana” – törpe eperfa
 • Prunuscerasus “Umbraculifera” – gömbmeggy
 • Prunusfructicosa “Globosa” – gömb-csepleszmeggy
 • Sorbusaria – lisztes berkenye
 • Sorbusborbásii – Borbás-berkenye

Erdőnyiladék tisztítás

A nagytávolságú villamos energia átvitelt szolgáló távvezetékek olykor erdőt kereszteznek. Az erdőben haladó távvezetékek biztonságos üzemeltetése érdekében erdőnyiladékot szoktak kialakítani. Szélességét szabvány írja elő, a nyiladékban a fák magassága korlátozva van. A nyiladékot időről időre meg kell újítani, hiszen az erdő növényzete igyekszik azt benőni.
Az áramszolgáltatók jogait és kötelességeit ez esetben is különböző jogszabályok és szabványok szabályozzák. A jogszabályok alapján, a gallyazáshoz hasonlóan, elsősorban a tulajdonos, kezelő (erdőgazdálkodó) feladata az erdőnyiladék tisztítása, ha ezt nem végzi el, a munkát az áramszolgáltató jogosult elvégezni. Az áramszolgáltató az erdőnyiladék tisztítási munkát is vállalkozóval végezteti el. A gallyazáshoz hasonlóan jól felszerelt, tapasztalt, szekértelemmel rendelkező vállalkozások kapnak megbízást.

Az erdőnyiladékok talaja általában jó termőképességű, többféle célú hasznosítása is lehetséges, pl.: vadgazdálkodás számára takarmánytermesztés. Ilyen irányú tevékenységekkel elérhető, hogy a nyiladéktisztítás ne csak egy kötelezettség, hanem a gazda számára is előnyös lehessen. Az erdő egyben fontos élőhely is, különböző növény – és állatfajoknak ad otthont. Így van ez az erdő részét képező nyiladékokkal is, ezért nagyon fontos, hogy ha lehet, gazdaszemléletű erdőgazdálkodó végezze el a nyiladéktisztítási munkát.

 

 

Kapcsolódó

 • 2007. évi LXXXVI. törvény (VET – villamos energia törvény)
 • 2/2013.(i.22) NGM rendelet (villamosmű biztonsági övezetére vonatkozó)