Hadigondozás

Rövid leírás

A hadiesemények során hősi halált halt, vagy megrokkant katonákról, polgári lakosokról és ezek hozzátartozóiról való pénzbeli és természetbeni gondoskodás. 

Az ügyet intéző iroda: Dévaványai Közös Önkormányzati  Hivatal Igazgatási  Irodája

Címe:                                      5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Ügyfélfogadási időpontok:  hétfő:           8:00 – 11:30           12:30-16:30

                                                kedd:            8:00 – 11:30

                                                szerda:          nincs ügyfélfogadás

                                                csütörtök:    nincs ügyfélfogadás

                                                péntek:         8:00 – 11:30           12:30-14:00

Igénylő, kötelezett:                 ügyfél

Az ügyintézés kezdeményezhető:    kérelemre, hivatalból 

Ügyintézési határidő:           személyesen azonnal, vagy postai úton 8, 15, illetve 30 nap

Igénylő, kötelezett:   

 • hadigondozottak:
  • hadirokkant (hadi eredetű fogyatkozás 100 %, 75 %, 65 %, 50 % és 25 %.)
  • hadiözvegy (szolgálat következtében meghalt személy özvegye, hadirokkant, hadigondozásba vett személy özvegye, ha a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy a házastárs halálakor legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született.)
 • hadiárva (a szolgálat következtében meghalt, illetőleg a meghalt hadirokkant gyermeke 16. életévének betöltéséig tanulmányok folytatása esetén 25. életévének betöltéséig. A gyermek életkorára tekintet nélkül 67 %-os munkaképesség-csökkenés esetén)
 • hadigyámolt (a hadirokkant gyermeke16. életévének betöltéséig tanulmányok folytatása esetén 25. életévének betöltéséig. A gyermek életkorára tekintet nélkül 67 %-os munkaképesség-csökkenés esetén)
 • hadigondozott családtag (szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg hadirokkantnak az általa életében ténylegesen eltartott 60. életévét betöltött, vagy legalább 67 %-ban csökkent munkaképességű szülője, nagyszülője, testvére, és féltestvére)

 

Az ügyintézés kezdeményezhető:     kérelemre 

Ügyintézési határidő:                        30 nap 

Az ügyintézés díja:                            illetékmentes 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

 • személyazonosító okmányok (szig., TAJ kártya)
 • OEP OOSZI I. fokú Orvosszakértői Bizottság szakvéleménye,
 • holttá nyilvánító végzés,
 • anyakönyvi kivonat
 • a hadigondozásba vétellel kapcsolatos korabeli iratok

Az alkalmazott jogszabályok

 • a hadigondozásról szóló 1994. évi XL tv.,
 • 113/1994. (VIII.31.) Korm. rendelet,

Szükséges iratok

A 113/1994. (VIII.31.) Korm. rendelet 4, 5, 6. sz. melléketei 

A személyek feladatai

Jogosultságát érintő változások 15 napon belül történő bejelentése 

Jegyzői gyámhatósági ügyintézés:

    –     A veszélyeztetettség mértékétől függően megteszi a Gyvt. 15. §. (4) bekezdésében felsorolt hatósági intézkedéseket.

–       Védelembe veszi a gyermeket.

–        A gyermek védelembe vétele során:

–          kirendeli a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóját a gyermekekhez,

–    kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely gyermek védelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet,

–       a hozzátartozó orvosi vizsgálatát kezdeményezi az illetékes háziorvosnál,

–  intézkedik a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről,

–          magatartási szabályokat állapít meg,

–      figyelmezteti a szülőt magatartásának következményeire, felszólítja annak megváltoztatására,

–      felülvizsgálja – kérelemre bármikor, hivatalból évente – a védelembe vétel indokoltságát.

–          Ideiglenesen elhelyezi a gyermeket nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben.

–          Értesíti az illetékes gyámhivatalt a gyermek ideiglenes elhelyezéséről.

–          Dönt a gyermek védelembe vételének megszüntetéséről.

–   Közreműködik a gondozási díj, a megelőlegezet gyermektartásdíj behajtásáról.

–  Nyilvántartást vezet a hatósági intézkedéssel védelembe vett gyermekekről.