Határszemle ellenőrzések

Felhívás

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 7. felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra. hogy az Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály elrendelte a 2022. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügy! hatóság (járási hivatal földhivatali osztálya) hajtja végre. A határszemlén a járási hivatal elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1}~{4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes: hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldét a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett — a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, mivel e földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának; feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.    .1

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).

A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének; ellenőrzése melleit – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály kéri a földhasználókat, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

További tájékoztatás:

https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/104504-megkezdodott-a-hatarszemle