HIRDETMÉNY – árverés útján tartós haszonbérletre meghirdetett, az önkormányzat tulajdonát képező külterületi ingatlanok

HIRDETMÉNY

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) a 174/2019. (VI. 27.) Dv. Kt. számú határozata alapján árverés útján tartós haszonbérletre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi táblázatban megjelölt külterületi ingatlanait:

 

 

 

Hrsz.

Művelési ág

ha

AK

1.

0439/10

szántó

10,5108

176

2.

0439/11

szántó

4,5634

110

3.

0439/12

szántó

0,2679

6,51

4.

0439/13

szántó

4,3938

95,78

5.

0439/14

szántó

8,6751

180

6.

0752/4

rét

4,1744

72,63

7.

0752/18

rét

39,9011

694,28

8.

0752/20

szántó

23,2415

487,15

9.

0942/3

szántó

59,913

570,33

10.

01246/1

gyep, legelő

2,423

17,68

11.

01246/2

gyep, legelő

4,8067

28,65

12.

01246/3

gyep, legelő

4,8066

22,11

13.

01246/4

gyep, legelő

4,8068

18,51

14.

01276

legelő

43,8282

209,05

15.

01291/2

legelő

21,4283

102,27

 

Az árverés időpontja:                2019. július 22. (hétfő) 900 óra.   

Az árverés helye:                       Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 18. számú tanácskozó terme.

Az árverésen az induló licit:  

szántó esetén:                         199. 390,- Ft/ha/év

rét; gyep; legelő esetén:           95. 000,- Ft/ha/év

A haszonbérlet időtartama:      2020. január 1. – 2024. december 31.-ig

Az árverésen az vehet részt, vagy képviseltetheti magát meghatalmazottja útján, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy a földforgalmi törvény szerint termőföldet bérelhet, valamint igazolja, hogy nincs fennálló tartozása Dévaványa Város Önkormányzata felé, továbbá nincs adó-és köztartozása.

Az ajánlattevő köteles az árverésen történő adategyeztetés céljából az árverés vezetője előtt magát igazolni, bemutatni Dévaványa Város Önkormányzatának igazolását arról, hogy az önkormányzat felé nincs fennálló tartozása, valamint bemutatni az adó és köztartozásokról szóló helyi adó- és NAV adóigazolásokat.

Az árverésre jelentkezni a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodájában lehet 2019. július 18. napján 8:00-11:30 óráig.

A bérlő köteles a szerződést az árveréstől számított 15 napon belül megkötni. Amennyiben ennek nem tesz eleget az árverést sikertelennek kell minősíteni, vagy a második legjobb ajánlattevővel kell szerződést kötni. A második legjobb ajánlatot tevő az árverésen vállalt ajánlatához legalább 30 napig kötve van.

A hirdetménnyel kapcsolatosan érdeklődni Feke László műszaki irodavezetőnél lehet a 06-30/619-0153 vagy 06-66/483-100/122 mellék telefonszámokon.

A Képviselő-testület a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánló licitálóval köt haszonbérleti szerződést figyelemmel a termőföldről szóló 2013. évi CXXII. törvény 46.§-ának rendelkezéseire.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal