HIRDETMÉNY – árverés útján tartós haszonbérletre meghirdetett, külterületi ingatlanok

 Dévaványa Város Önkormányzat Polgármestere (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) a 133/2020. (VI.15.) számú Polgármesteri határozata alapján árverés útján tartós haszonbérletre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező 01082/7 hrsz.-ú legelő művelési ágú a) és d) jelű legelő megnevezésű, 30,4430 ha területű, 119,94 AK értékű valamint a 01082/8 hrsz-ú szántó megnevezésű, 4,2531 ha területű, 51,87 AK értékű külterületi ingatlanait.

Az árverés időpontja:                             2020. szeptember 15. (kedd) 900 óra.

Az árverés helye: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 18. számú tanácskozó terme.

 Az árverésen az induló licit:           70.000,-Ft/ha+ÁFA

 A bérleti idő tartama:                      2021. január 1. – 2022. december 31.

Az árverésen az vehet részt, vagy képviseltetheti magát meghatalmazottja útján, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy a földforgalmi törvény szerint termőföldet bérelhet, valamint igazolja, hogy nincs fennálló tartozása Dévaványa Város Önkormányzata felé, továbbá nincs adó-és köztartozása.

Az ajánlattevő köteles az árverésen történő adategyeztetés céljából az árverés vezetője előtt magát igazolni, bemutatni Dévaványa Város Önkormányzatának igazolását arról, hogy az önkormányzat felé nincs fennálló tartozása, valamint bemutatni az adó és köztartozásokról szóló helyi adó- és NAV adóigazolásokat.

Az árverésre jelentkezni a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 14. irodájában lehet 2020. szeptember 08., 16 óráig.

A bérlő köteles a szerződést az árveréstől számított 15 napon belül megkötni. Amennyiben ennek nem tesz eleget az árverést sikertelennek kell minősíteni, vagy a második legjobb ajánlattevővel kell szerződést kötni. A második legjobb ajánlatot tevő az árverésen vállalt ajánlatához legalább 30 napig kötve van.

A hirdetménnyel kapcsolatosan érdeklődni Szitás Ilona igazgatási ügyintézőnél lehet a 06-66/483-100/131 mellék telefonszámon.

 

                                                                                Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal