HIRDETMÉNY – Dévaványa, Deák Ferenc u. 1. szám 904/1 hrsz alatti ingatlan értékesítése

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyfordulós pályázat útján értékesíteni kívánja a Dévaványa, Deák Ferenc u. 1. szám 904/1 hrsz alatti 5516 m2 nagyságú, kivett ipartelep művelési ágú ingatlanát, melynek induló kikiáltási ára: 11.087.800,- Ft.

Pályázat beadási határideje: 2023. november 17. péntek 10:00 óra.

A pályázaton való részvétel feltétele:

A Kiíró a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege a megajánlandó vételár 10%-a. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzata K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő, azaz 2023. november 17. 10:00 óra lejártáig. A közleménybe kérjük megjegyezni „Pályázati biztosíték Dévaványa, Deák F. u. 1. szám 904/1 hrsz értékesítése”.

A pályázati biztosíték összege a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra, nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül.

Az értékesítési eljárás részletes szabályait tartalmazó pályázati kiírás és ajánlattételi dokumentáció a pályázati biztosíték megfizetésének igazolása mellett a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodáján vehető át.

Az ingatlannal kapcsolatban a Hivatal műszaki irodája ad részletes tájékoztatást (Városháza I. em. E-07-es iroda, telefon: 66/483-100/204 vagy 205 mellék).

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a felhívást, illetve a felhívásban szereplő ingatlan értékesítését a pályázat beadására nyitva álló határidőig visszavonhatja.