Hirdetmény – Dévaványa Kossuth Lajos utca 51. elektronikus aukció

Tájékoztatjuk, hogy a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. (a továbbiakban: MVH Zrt. vagy Társaság) a magyar állam tulajdonában és az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Dévaványa belterület 1495 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartási megnevezés szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 859 m2 területű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítéséről döntött. Az Ingatlant Társaságunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) által működtetett elektronikus aukciós rendszer útján (a továbbiakban: EAR) versenyeztetéssel értékesíti.