HIRDETMÉNY– Dévaványa Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan árverése!

HIRDETMÉNY

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 26-án tartott ülésén a 125/2022. (V.26.) Dv.Kt.hat. számú határozata alapján értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező külterület 01082/7 hrsz-ú ingatlanát. 

Az árverés időpontja:                                  2022. június 20. (hétfő) 900 óra.

 

Az árveréssel érintett ingatlan:                  külterület 01082/7 hrsz

 

Az ingatlan adatai:   

 

Hrsz                                      megnevezés                                         ha              AK                      Kikiáltási ár                                         

01082/7

 

31,4844

126,31

31 484 400

 

legelő

18,7241

71,20

 

 

erdő

0,6124

6,37

 

kivett saját használatú út

0,4290

0,00

 

legelő

11,7189

48,74

            

A földrészlet összes területe : 31,4844 ha  126,31 AK

                        

Az árverés helye: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal tetőtéri tanácskozó terme.

         5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

 

 Az árverésen az induló licit:           

 

  • legelő esetében: 1 millió Ft/ha 
  • licitlépcső: 50.000.- Ft/ha
  • letéti díj: ingatlanonként a kikiáltási ár 10%-a (jelen esetben: 3.148.440.- Ft)
  • regisztrációs díj: az árverésre kiírt ingatlanonként a letéti díj 1%-a, de legalább 10.000.- Ft. (jelen esetben: 31.484.- Ft)

Birtokba lépés napja: 2023.01.01.

Az árverési vevő letétbe helyezett letéti díját be kell számítani a vételárba.

A letéti díj az árveréstől számított 15 napon belül visszafizetésre kerül a nem nyertes résztvevőknek.

A regisztrációs díj az árverésen résztvevő ajánlattevők részére- beleértve a nyertest is – nem kerül visszautalásra illetve nem kerül beszámításba a vételárba

  • regisztrációs és letéti díj megfizetése: Dévaványa Város Önkormányzatának fizetési számlájára 10402142-49564855-56551002, feltüntetve közleményben a vételi szándékkal érintett ingatlan helyrajzi számát 

Ingatlanonként külön kell utalni a letéti díjat és külön a regisztrációs díjat is!

 

Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat az árverésre történő részvételre képviseleti meghatalmazást, (közokiratba, vagy közjegyző által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni) akinek a nevére a letéti díj illetve a regisztrációs díj letétbe helyezésre került. 

Továbbá az árverésen az vehet részt, aki 2022. június 16. (csütörtök) 16 óráig megjelenik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E20-as irodájában (5510 Dévaványa, Árpád u 1.) Szitás Ilona igazgatási és szervezési irodavezetőnél és

– nyilatkozik arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral, (nyilatkozik esetleges hitel igénybevételéről),

– befizette a letéti díjat (igazolja bankszámla kivonattal),

– megfizette a regisztrációs díjat (igazolja bankszámla kivonattal),

– nyilatkozik arról, hogy a földforgalmi törvény szerint termőföldet vásárolhat, (A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltak alapján)

– bemutatja földműves igazolását, agrárkamarai azonosítót tartalmazó iratát

– valamint nyilatkozik és bemutatja a 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről szóló igazolást (helyi adóhatóság és NAV által kiállított igazolás, vagy döntést a fennálló tartozás részletfizetési lehetőségéről).

Az ajánlattevő köteles az árverésen történő adategyeztetés céljából az árverés vezetője előtt magát igazolni eredeti okmányaival, (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, földműves igazolás, agrárkamarai azonosítót tartalmazó irat) valamint bemutatni Dévaványa Város Önkormányzatának igazolását arról, hogy az önkormányzat felé nincs fennálló tartozása, bemutatni 30 napnál nem régebbi adó és köztartozásokról szóló helyi adó- és NAV adóigazolásokat valamint befizette a regisztrációs díjat, letéti díjat ingatlanonként külön utalási bizonylatokkal igazolva, helyrajzi számokkal feltüntetve.  

A vevő köteles a szerződést az árveréstől számított 15 napon belül megkötni, a teljes vételárat a szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21.§ (3) bekezdésében meghatározott határidő leteltéről szóló értesítés kézbesítésének napjától számított 60 napon belül megfizetni.

A szerződést az önkormányzat mindenkori állandó jogi képviselője készíti és jegyzi ellen. A szerződés elkészítésével kapcsolatos munkadíjat a nyertes fél fizeti. 

Amennyiben a nyertes vevő, ennek nem tesz eleget, a letéti díjat (és a regisztrációs díjat) elveszíti, és a második legjobb ajánlattevővel kell a szerződést megkötni, melynek időbeliségére az előzőekben megállapított határidőt kell alkalmazni.

Az árverés kiírása, lebonyolítása a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2022. (IV.21.) számú önkormányzati rendelete alapján történik.

A hirdetménnyel kapcsolatosan érdeklődni Szitás Ilona igazgatási és szervezési irodavezetőnél lehet a 06-66/483-100/213 mellék telefonon.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal