HIRDETMÉNY – Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ regisztráció

HIRDETMÉNY

Tisztelt Vendéglátó üzlet Üzemeltető!

Felhívjuk Tisztelt figyelmüket, hogy a Magyar Közlöny 55. számában megjelent az egyes kormányrendeleteknek a turzizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021. (VIII.18.) Korm. rendelet, mely módosítja a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatiról szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. évi (X.15.) Kormányrendeletet valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. évi (IX.29.) Korm.rendeletet.

A módosítások értelmében a fenti vendéglátó üzletek üzemeltetőinek kötelező a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrálni (elektronikus felületen).

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet kimondja, hogy a :

12/A. § *  (1) A vendéglátó üzlet üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles.

(2) A 9/C. § (1) bekezdésében foglalt regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet üzemeltetője vonatkozásában a vendéglátó üzlet üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.

12/B. § *  (1) A turisztikai attrakció üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles.

A Jegyző a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének adatszolgáltatását az NTAK-ba évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.

Kérnénk Önöket, hogy a regisztrációs és az adatszolgáltatási kötelezettségüknek legkésőbb 2021. november 1. napjával tegyenek eleget. A NTAK üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlethez kapcsolódó regisztrációs számot ad.

A regisztrációt és az adatszolgáltatást alátámasztó dokumentumot legyenek szívesek Hivatalunkhoz eljuttatni:

e-mailben: kereskedelem@devavanya.hu email címre,

postai úton: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 5510 Dévaványa, Árpád u. 1.

személyesen: ügyfélfogadási időben (hétfő: 8 -1130 óra; 1230 – 1630óráig, kedd: 8-1130 óráig, péntek: 8 -1130 óra, 1230-14 óráig) Szitás Ilona ügyintézőnél E20 irodában

A dokumentáció benyújtásának elmulasztása esetén a Jegyző, mint kereskedelmi hatóság a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal bezáratja az NTAK regisztráció kötelezettség teljesítéséig.

Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal