Illegális hulladékok felszámolása

A Belügyminisztérium által meghirdetett „ Tisztítsuk meg az országot!”elnevezésű pályázat keretén belül Dévaványa Város Önkormányzata számára 1.688.963,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. közreműködésével az illegálisan elhelyezett hulladékok összegyűjtése, elszállítása és azoknak speciális ártalmatlanítása megkezdődött. A 01301/2 hrsz., 0516/2 hrsz., 01285/4 hrsz., 01648 hrsz. számú önkormányzati tulajdonú területek megtisztítása fog megvalósulni.

A megjelölt területek környékén lévő szántóföldeken mezőgazdasági tevékenységet folytatnak a gazdálkodók, épen ezért jelent súlyos problémát illegálisan elhelyezett hulladékok nagy mennyisége.

A pályázat célja, hogy megóvjuk környezetünket, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszüntetése, illetve tájsebek csökkentése.