Ismét kerékpárút fejlesztés várható településünkön

A TOP Plusz konstrukció „Élhető települések” felhívására benyújtott kerékpárosbarát fejlesztésre irányuló pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így mindösszesen 511,5 millió forint támogatást nyertünk a település kerékpárút hálózatának további bővítésére.

A közlekedésbiztonság és a lakossági jelzések alapján a fejlesztésre a Körösladányi úton van a leginkább szükség, ezért jelen pályázat is a településnek ezen részére koncentrál. A fejlesztés révén a Körösladányi úti iskolától a József Attila utca kereszteződéséig, összesen 887 méter hosszan kerül kétoldali kerékpársáv kialakításra, a teljes útszakasz újra aszfaltozásával. Különálló kerékpárút megvalósítása több okból sem történhet meg, de az egyik legfontosabb, hogy azt az érintett utca szélessége sem teszi lehetővé. Az utca szűk keresztmetszete miatt így is elkerülhetetlen, hogy a beruházás során az egyes ingatlanok előtti árok befedésre kerüljön, vagy bizonyos fákat, zöld növényeket kivágjunk, ezzel kapcsolatban az érintettek előzetesen tájékoztatva lesznek. A kivágott fák pótlásáról gondoskodni fogunk más területeken, igyekszünk a lehető legkevesebb kárral kiépíteni a kerékpározás biztonságát növelő új sávokat.

Jelenleg folyamatban van a kiviteli tervek elkészítése, a munkálatok várható kezdéséről, ütemezéséről időben tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

 

Valánszki Róbert

polgármester