Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán

 

 

 

 

Sajtóközlemény

Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016

Dévaványa Város Önkormányzata 2017 szeptemberében értesült róla, hogy korábban benyújtott TOP-3.1.1-15-BS1-2016-0003 kódszámú pályázata támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 386 746 534,- Ft. Ezt követően megkezdődött a kerékpárút tervezése, melyet a közbeszerzés követett. Sajnálatos módon több eljárást kellett lebonyolítanunk, de végül 2020. július 3-án sikerült szerződést kötnünk a nyertes kivitelezővel. Ezt követően kezdődhetnek meg a fizikai munkálatok, melyek nagyjából 2020. december végéig tartanak.

A kerékpárút nyomvonala a Kossuth utca, Szeghalmi utca és Eötvös utca kivezető szakaszát érinti. Azt, hogy mely szakaszokon épül önálló kerékpárút vagy burkolatjelekkel elválasztott kerékpársáv, azt egyrészről a nyilvántartott forgalmi adatok, másrészről az utca műszaki adottságai határozzák meg. A nyomvonal több közforgalmi létesítményt is érint (pl. piac, bölcsőde, nagy létszámú foglalkoztatók) ezért az építkezés alatt fennakadások jósolhatóak, melyek tekintetében türelmüket kérjük.

A projekt célja egy élhető, kerékpáros-barát település infrastrukturális feltételeinek megteremtése, hozzájárulva a térség, régió környezetközpontú területfejlesztéséhez, valamint a közlekedés korszerűsítéséhez. Célja továbbá az egészséges életmód elősegítése az alternatív közlekedés fejlesztésével, a turizmus élénkítése, a helyi közúti forgalom tehermentesítése, a kerékpáros balesetek számának csökkentése, a káros anyag kibocsátás, zaj- és légszennyezés csökkentése.

 

A projekt megvalósításának időtartama: 2017.10.02-2020.12.31.

 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.