Kérelem tüzelőanyag támogatásra

Tisztelt Lakosság!

Dévaványa Város Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelet 8. §-ában foglaltak alapján 2024.06.01. napja és 2024.06.30. napja között egyszeri alkalommal kérelem nyújtható be tüzelőanyag támogatásra az alábbi feltételekkel:

  1. A tüzelőanyag támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet mellékletét képező kérelem formanyomtatványon, a tájékoztatóban meghatározottak szerint szükséges benyújtani.
  2. A kérelemhez csatolandó a Kérelmező és családja 2024. május havi jövedelmére szolgáló igazolás.
  3. A kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000,- Ft-ot, valamint egyedülálló esetében a 85.500,- Ft-ot.
  4. A kérelemhez csatolni kell, amennyiben a tüzelőanyag támogatás gázfogyasztásra irányul, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző gázfogyasztásáról szóló közüzemi elszámoló számlamásolatát.
  5. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
  6. A támogatás elbírálása előtt a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal környezettanulmányt készíthet.

A formanyomtatvány átvehető a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal F09 számú, földszinti irodájában (Dévaványa, Árpád utca 1.). A kérelmeket a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal F09 számú, földszinti irodájában a kérelmező személyesen vagy meghatalmazás útján adhatja le. A kérelmek leadására 2024.06.03. napjától 2024.06.28. napjáig ügyfélfogadási időben van lehetőség.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:         8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30,

Kedd:          8.00 – 11.30

Péntek:        8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelmek elbírálásának menete:

A kérelmeket Dévaványa Város Polgármestere a beadási határidőt követően bírálja el. A támogatás mértékét a benyújtott kérelmek, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg határozza meg.

Kérjük a fentiek megértését és tudomásulvételét!

Dévaványa, 2024.05.31.