Kitüntettjeink

''Dévaványa Díszpolgára'' kitüntetésben részesített személyek

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntetés

(1) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város polgárainak elismerése és megbecsülése kifejezéseként a településért kiemelkedő tevékenységet végzett személyek részére a „DÉVAVÁNYA DÍSZPOLGÁRA” kitüntetést alapítja.
(2) A kitüntetés odaítélhető minden olyan magánszemély részére, aki a település érdekében kiemelkedő társadalmi munkát vagy tudományos, művészeti, oktató, vagy egyéb olyan tevékenységet végzett, amellyel Dévaványa Város javát és felemelkedését szolgálta.
(3) A „DÉVAVÁNYA DÍSZPOLGÁRA” kitüntetéssel együtt emléklap és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő személy részére.
(4) A kitüntetéssel járó aranygyűrűbe be kell vésetni Dévaványa jelképét és az adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.
(5) A kitüntetés mellé egy, a kitüntetett személy nevét és a kitüntetés dátumát tartalmazó emléklap kerül átadásra.
(6) A képviselő-testület évente maximum egy személy részére adományozhatja a kitüntetést.
(7) A kitüntetés elhunyt személynek (posthumus) is adományozható.

– Tóbiás Gáborné Laskai Julianna– nyugalmazott pedagógus – [2023]

''Dévaványáért'' kitüntetésben részesített személyek

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntetés

 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város polgárainak elismerése és megbecsülése kifejezéseként a településért kiemelkedő tevékenységet végzett személyek részére a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetést alapítja.
 2. A kitüntetés odaítélhető minden olyan magánszemély részére, aki a település érdekében kiemelkedő társadalmi munkát vagy tudományos, művészeti, oktató, vagy egyéb olyan tevékenységet végzett, amellyel Dévaványa Város javát és felemelkedését szolgálta.
 3. A „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés bronz alapanyagú, 10 cm széles, 5 cm magasságú plakett, amelyen kis talapzaton, félig nyitott tenyér látható. A tenyérben a települést motiválni kívánó templom, és körülötte apró házak összessége látható. A plakett előlapján „DÉVAVÁNYÁÉRT” felirat olvasható. A plakett hátlapján a dévaványai címer látható.
 4. A kitüntetés mellé egy, a kitüntetett személy nevét és a kitüntetés dátumát tartalmazó emléklap kerül átadásra.
 5. A képviselő-testület évente maximum egy személy részére adományozhatja a kitüntetést.
 6. A kitüntetés elhunyt személynek (posthumus) is adományozható.

 

U. Nagy László – nyugalmazott református lelkipásztor [1995]

Dr. Bereczki Imre – nyugalmazott régész, néprajzkutató [1995]

Dr. Pallaghy Sándor – nyugalmazott állatorvos [1996]

– [posztumusz] Seres István – nyugalmazott ÁFÉSZ elnök [1996]

Dr. Pallaghy Sándorné – nyugalmazott könyvtárvezető [1997]

Nagy József – nyugalmazott termelőszövetkezeti elnök [1997]

Ugrai Sándorné – a Borostyánkert Szociális Otthon igazgatója [1998]

Vizéli József – nyugalmazott tanár [1998]

Epres József – nyugalmazott tanár [1999]

Mesterházy Jenő – nyugalmazott tanító [1999]

– [posztumusz] Dr. Gaál József – orvos [2000]

Havancsák Ferenc – nyugalmazott ÁFÉSZ elnök [2000]

Manyák Lajos – nyugalmazott iskolaigazgató [2001]

Dr. Puskás György – háziorvos [2002]

Schwalm Gyula – nyugalmazott Művelődési Ház igazgató [2002]

Kondacs György – nyugalmazott pedagógus [2003]

Dr. Lengyel Sándor – mezőgazdasági műszaki doktor [2003]

Kántor János – órásmester [2004]

– [posztumusz] Valánszkiné Tóth Erzsébet – volt könyvtárigazgató [2004]

– [posztumusz] Gellai Béla – volt iskolaigazgató [2005]

– [posztumusz] Gellai Béláné Hunya Teréz – volt pedagógus [2005]

Saly Erika – a Zöld Szív Ifjúsági természetvédő Mozgalom tagja [2005]

– [posztumusz] Dr. Szilágyi István – volt alpolgármester [2006]

Kiss Ferenc – volt TSZ elnök [2006]

– [posztumusz] Szilágyi Gézáné – óvodavezető, volt önkormányzati képviselő [2007]

Szél Antal – Fauna Film Egyesületi tag, természetfotós, természetvédő [2007]

– [posztumusz] Oláh Pál – volt pedagógus [2008]

– [posztumusz] Oláh Pálné Pataki Magdolna – volt pedagógus [2008]

Tóth Istvánné Seres Etelka – nyugdíjas pedagógus [2008]

– [posztumusz] Tóth István – volt iskolaigazgató [2008]

– [posztumusz] Dr. Pallghy Ádám – volt állatorvos [2009]

Hajdú József – a Dévaványai Kulturális és Hagyományörző Egyesület alapítója [2009]

Berczi Lajos Benedek – rézműves mester [2010]

Havancsák László – [2010]

Árkus Péter – A Bereczki Imre Helytertörténeti Gyűjtemény régészeti anyagának létrehozója [2011]

Somogyi – Tóth Dániel – karmester, fotóművész [2011]

– Dr. Bagi Károly – háziorvos [2012]

– L. Papp Zsigmondné – volt óvónő [2012]

– Szűcsné Horváth Margit – Dévaványa Önkormányzatának Gazdálkodási Irodavezetője [2013]

– Tóth Auguszta – színművésznő [2013]

– Pap Tibor – nyugalmazott polgármester [2014]

– Kádár Ferenc – A Népművészet Mestere, népzenész, hangszerkészítő, díszítőművész [2015]

– Szűcs Ferenc – Az Agrodéva Kft. volt ügyvezető igazgatója [2016]

– Dr. Patka Lenke – háziorvos [2017]

– Váradi Károly – A Váradi Étkeztetési Bt. tulajdonosa [2018]

– Szűcs Tibor Tamás – Vállalkozó [2019]

– Vass KárolyAgrodéva  Kft. ügyvezető igazgatója [2020]

– Váradi Andrásné – nyugalmazott pedagógus [2021]

– Illin József János – a Vadásztársaság elnöke [2022]

''Dévaványa Kultúrájáért'' elismerő címben részesültek

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított szakmai kitüntetés

 1. „DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT” elismerő cím adományozható a település közművelődési, közgyűjteményi intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző dolgozónak, vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben segítette az intézményben folyó szakmai munkát, az intézményi célok eredményes megvalósítását.
 2. A „DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő részére.
 3. Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Kult.” rövidítést és az adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.
 4. Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település pecsétjének lenyomata díszíti.
 5. A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
 6. Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

 

Dr. Pallaghy Sándorné – volt önkormányzati képviselő, nyugalmazott könyvtárvezető [2009]

Szitásné Gyenge Mária – nyugalmazott iskolakönyvtáros [2010]

Somogyi Erzsébet – Az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár vezetője [2011]

Váradi Andrásné – nyugalmazott pedagógus [2012]

Burainé Murányi Magdolna – Általános Művelődési Központ, Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményesgység vezetője [2013]

Erdeiné Mucsi Márta – Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettes [2014]

Czudor Lászlóné – pedagógus [2016]

Varga Istvánné – nyugalmazott pedagógus [2018]

Papné Auer Ildikó – DÁMK gazdasági igazgató [2020]

Tóth Mária Veronika – pedagógus [2022]

''Dévaványa Sportjáért'' elismerő címben részesültek

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított szakmai kitüntetés

 1. „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismerő cím adományozható azoknak a személyeknek, akiknek egyéni vagy csapatjátékban elért eredményei, illetve a település sport életének támogatása érdekében végzett tevékenysége példa értékű a település közössége számára.
 2. A „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és serleg jár az elismerésben részesülő személy részére.
 3. Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település pecsétjének lenyomata díszíti.
 4. A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
 5. Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

Kisari József – volt labdarugó [2009]

Erdei Dóra – kick-box világbajnok [2009]

Fekete Albert – sakk szakosztály vezetője [2010]

Kovács Attila – asztalitenisz versenyző [2010]

Mesterházy Jenő – nyugalmazott testnevelő tanár [2011]

Balogh István – hosszútávfutó [2011]

Balogh Zsigmond Károly – birkózó szakosztály volt vezetője [2012]

Pap Sándor – sportesemény-rendező [2012]

– Bogya Elemér – testnevelő tanár [2013]

– Kovács Zsigmond – [2013]

– Kovács János – testnevelő tanár [2014]

– Kovács Zsolt – birkózó edző [2016]

– Ugrai Csilla – labdarúgó edző [2018]

– Nagy Ádám – Dévaványai Sportegyesület úszó-szakosztályának edzője [2020]

– Dévaványai Sportegyesület Női Futsal Csapata  [2022]

''Dévaványa Oktatás Ügyéért'' elismerő címben részesültek

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított szakmai kitüntetés

 1. A „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozható a település oktatási- nevelési intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző pedagógusnak, a pedagógiai munkát segítő dolgozónak, vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével vagy teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben előmozdította az intézményben folyó oktatási- nevelési tevékenységet, az intézményi célok eredményes megvalósítását.
 2. A „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő személy részére.
 3. Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Okt.” rövidítést és az adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.
 4. Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település pecsétjének lenyomata díszíti.
 5. A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
 6. Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

 

 

Elek Lajosné – Ványai Ambrus Általános Iskola nyaugalmazott gazdasági vezetője [2010]

Papp Béláné – ÁMK gazdálkodási főelőadó [2011]

Váradiné Csatári Mária – Az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegység iskolatitkára [2012]

Nagy Istvánné Tánczos Aranka – nyugalmazott GAMESZ vezető [2013]

Juhász Béláné – nyugalmazott pedagógus [2014]

Szűcs Ferencné – pedagógus [2016]

Szalay Sándorné – nyugalmazott pedagógus [2018]

Laskai Tibor – Pedagógus[2020]

Bán Lászlóné – óvoda pedagógus [2022]

''Dévaványa Kiváló Pedagógusa'' elismerő címben részesültek

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított szakmai kitüntetés

(1) A „DÉVAVÁNYA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” elismerő cím a település oktatási intézményeiben példamutató oktatási-nevelési munkát végző és kimagasló teljesítményt nyújtó pedagógus részére adományozható, aki dévaványai oktatási intézményben legalább 15 éven keresztül aktív oktatói-nevelői munkát végzett és pedagógiai munkássága példaértékű a település közössége számára.

(2) A „DÉVAVÁNYA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő pedagógus részére.

(3) Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „D.K.P.” rövidítést és az adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.

(4) Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település pecsétjének lenyomata díszíti.

(5) A képviselő-testület minden évben maximum három pedagógust részesíthet az elismerő címben.

(6) Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

 

– Tóth Istvánné – nyugalmazott általános iskolai tanár [2005]

– Dr. Ágoston Sándorné – általános iskolai tanár [2005]

– Mesterházy Jenő – nyugalmazott általános iskolai tanár [2005]

– Szilágyi Gézáné – óvónő [2005]

– Vassné Csontos Etelka – óvónő [2005]

– Purgel Mihályné – tanítónő [2006]

– Vaszkó Imréné – óvónő [2006]

– Csatári Teréz – humánszakreferens, pedagógus [2006]

– Fekete Andrásné – tanítónő [2006]

– Vass Károlyné – nyugalmazott tanítónő [2006]

– Dr. Ágoston Sándor – nyugalmazott középiskolai tanár [2007]

– Bereczki Andrásné – óvónő [2007]

– Berczi Sándorné – óvónő [2007]

– Pihurik Katalin – általános iskolai tanár [2007]

– Váradi Andrásné – általános iskolai tanár [2007]

– Lengyel Lászlóné – a Szügyi Dániel református Általános Iskola tanítónője [2008]

 Lőrik Tiborné – nyugalmazott tanárnő [2008]

– Urbanovich Andrásné – általános iskolai tanár [2008]

– Saly Erika – tanítónő [2008]

– Czudor László – általános iskolai tanár [2008]

– Vizéli József – nyugalmazott tanár [2009]

– Pocsai Istvánné – Farkas Gyula Közoktatási Intézmény pedagógusa [2009]

– Baloghné Berényi Erzsébet – ÁMK igazgató [2009]

– Pesztránszki Ferencné – tanítónő [2009]

– Fehér Mihályné – óvónő [2009]

– Diósné Ambrus Erzsébet – óvónő [2010]

– Epres József – nyugalmazott tanár [2010]

– Vizéli Józsefné – nyugamazott tanító [2010]

– Szabó Józsefné Ács Rozália – óvónő [2011]

– Varga Istvánné Oláh Irén – nyugalmazott pedagógus [2011]

 Kacsó Sándor – nyugalmazott pedagógus [2011]

– Szalay Sándor – nyugalmazott pedagógus [2012]

– Tóbiás Gáborné – általános iskolai tanítónő [2012]

– Pap Elekné –  óvodapedagógus [2012]

– Pappné Nagy Katalin – tanárnő [2013]

– Havancsák Ferencné – nyugalmazott tanítónő [2013]

– Petri Lászlóné – nyugalmazott tanítónő [2013]

''Dévaványa Egészségügyéért'' elismerő címben részesültek

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított szakmai kitüntetés

 1. „DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elismerő cím a településen működő egészségügyi intézményekben, rendelőkben, szolgálatoknál lelkiismeretes és példamutató munkát végző és kimagasló teljesítményt nyújtó szakember részére adományozható, aki az egészségügy, illetve az egészséges életmód érdekében legalább 15 éven keresztül aktív szakmai munkát végzett és munkássága példaértékű a település közössége számára.
 2. A „DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő részére.
 3. Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Eü.” rövidítést és az adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.
 4. Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település pecsétjének lenyomata díszíti.
 5. A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
 6. Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

– Dr. Hegedűs István – fogorvos [2009]

 Dr. Demeter Erzsébet – gyermekorvos [2010]

– Biri Istvánné (Szmolnik Margit) – nyugalmazott orvosi asszisztens [2011]

– Tarsoly Károlyné (Papp Aranka) – nyugalmazott ápolónő [2012]

– Dékány Ilona – fogászati szakasszisztens [2013]

– Bogya Lászlóné (Takács Julianna) – körzeti ápoló [2014]

– Dr. Kacsó Márta– gyermekorvos [2016]

– Dr. Diószegi Mária– háziorvos [2018]

– Kónya Gabriella– orvosi asszisztens [2020]

– Szücs Ferencné Török Erzsébet– orvosi asszisztens [2022]

''Dévaványa Közszolgálatáért'' elismerő címben részesültek

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított szakmai kitüntetés

 1. „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő cím adományozható Dévaványa Önkormányzat hivatali szervezetében legalább 15 éven keresztül aktív szakmai munkát végző adminisztratív, vagy technikai állományban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő, közalkalmazott, vagy más személy részére, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a település polgárai ügyeinek intézését, a köz szolgálatát.
 2. A „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő részére.
 3. Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Közsz..” rövidítést és az adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.
 4. Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település pecsétjének lenyomata díszíti.
 5. A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
 6. Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

 

Kovács Lászlóné – hivatali nyugalmazott szervezési csoportvezető [2009]

Balogh Csilla – Dévaványa Város Önkormányzatának jegyzője [2010]

Szalai Károly – A Dévaványai Víziközmű Társulat volt elnöke [2011]

Szűcsné Horváth Margit – Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási irodavezője [2012]

– Pap Tibor – Dévaványa Város Önkormányzatának polgármestere [2013]

– Tóth Mihályné (Dékány Ilona) – Dévaványa Város Önkormányzati Hivatalának főkönyvelője [2014]

– Bak Elekné – Dévaványa Város Önkormányzatának volt jegyzője [2016]

– Földi Imre – Dévaványa Város Önkormányzatának képviselője [2018]

– Bereczki Jánosné – Nyugalmazott köztisztviselő [2020]

– Lengyel László – Dévaványa Város Önkormányzat műszaki irodájának kollégája [2022]

''Dévaványa Szociális Ügyéért'' elismerő címben részesültek

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított szakmai kitüntetés

 1. „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozható a település szociális intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző dolgozónak, vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben segítette az intézményben folyó szociális szakmai tevékenységet, az intézményi célok eredményes megvalósítását.
 2. „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő részére.
 3. Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Szoc.” rövidítést és az adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.
 4. Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település pecsétjének lenyomata díszíti.
 5. A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
 6. Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

 

Tóth Julianna – a Margaréta Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója [2006]

Szarka Sándorné – a Margaréta Egyesített Szociális Intézmény vezető ápolója [2007]

Hajdu Ignácné – a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény mentálhigiénés munkatársa [2008]

Gyányiné Wagner Judit – szociális gondozó és szervező [2009]

Nagy Zsigmondné – Egészségügyi Minisztériumi dicséretben részesített nyugalmazott szociális gondozó [2010]

Kerekes Imréné Papp Ilona – szociális gondozó és ápoló [2011]

Kürti Ignácné Bereczki Krisztina – gyermek és szociális gondozó [2012]

– Barna Sándorné – gazdasági vezető [2013]

– Nagy Józsefné Fűzi Zsuzsanna – szoicális gondozó és ápoló [2014]

– Adamik Lászlóné – [2016]

– Bogya Istvánné – [2018]

– Tóth Sándorné – [2020]

– Gaál Marianna – [2022]

 

''Városért'' kitüntetésben részesített személyek

(1) A „VÁROSÉRT” kitüntetés Dévaványa Város polgárainak elismerését és megbecsülését kifejező kitüntetés, amely minden évben a településen legkiemelkedőbb társadalmi munkát végző személyek részére ítélhető oda.

(2) A „VÁROSÉRT” kitüntetés ovális alakú, aranyozott fémfoglalatú kitűző, amelyen a város címere, körülötte a címer felett a „VÁROSÉRT”, a címer alatt „DÉVAVÁNYA” felirat látható.

(3) A kitüntetés mellé egy, a kitüntetett személy nevét és a kitüntetés dátumát tartalmazó emléklap kerül átadásra.

(4) A képviselő-testület minden évben maximum 2 személy részére adományozhatja a kitüntetést.

(5) A kitüntetés elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.

 

– Kiss Károly – [2008]

– Balla József – [2008]

– Szarka István – a Dévaványai Nagycsaládosok Egyesületének elnöke [2009]

– Kozma Bálintné – a Tartósbetegségben Élők Dévaványai Csoprtjának elnöke [2009]

– Tánczos István – városi Polgárőrség elnöke [2010]

– Erdeiné Mucsi Márta – ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység-vezetője [2010]

– Ignácz Jánosné – A Dévaványai Nők Baráti Körének elnöke [2011]

– Szabó László – A Dévaványai Polgárőrség elnöke [2011]

 Papp József János – A Dévaványai Polgárőrség Közhasznú Szervezet tagja [2012]

– Erdős Csaba – Dévaványa Város Online Közéleti Lapjának főszerkesztője [2012]