Koronavírus tájékoztató – 2020.04.24.

 Tisztelt Lakosok!

A koronavírus-fertőzés elleni védekezési eljárásban városunkat érintően az alábbi tájékoztatást adom:

A rendelkezésemre álló információk alapján városunkban változatlanul nincs koronavírussal fertőzött személy.

Mai nappal ketten vannak hatósági házi karanténban, amelyek várhatóan április végén és május elején kerülnek feloldásra.

Ellenkező döntésig az önkormányzati hivatalt és az intézményeket érintő korábbi döntések továbbra is érvényben maradnak.

A tegnapi napon a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Honvédségen keresztül az ország számos pontján, köztük a dévaványai Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjólét Intézmény Idősek Otthonában is elvégezte az intézmény teljes fertőtlenítését. Köszönöm az ott dolgozó munkatársak és idős ellátottaink együttműködését, türelmét.

A korábban megküldött tájékoztatás alapján ismét kérem a 65 évnél idősebbeket és a fogyatékossággal élőket, hogy amennyiben az alapvető ellátásuk nehézségekbe ütközik, bátran kérjék az önkormányzat segítségét élelmiszer, gyógyszer, fertőtlenítőszerek, tisztálkodási eszközök beszerzése terén a 06-66/483-100/119-es telefonszámon és melléken vagy az onkormanyzat@devavanya.hu e-mail címén.

Változatlanul minden dévaványai lakos számára térítésmentesen biztosítjuk a textilből készült, mosható, fertőtleníthető maszkokat, kérem, hogy igényüket az előbbi elérhetőségeken jelezzék.

Kérem, hogy az alábbi rendelet módosításokat figyelmesen olvassák el, mivel van közte új támogatási forma, munkahely elvesztése esetére, illetve a 2020/2021 fűtési időszakra a tüzelőanyag támogatás benyújtása is esedékes lesz júniusban, mely jogvesztő határidejű.

  • A Magyar Közlöny 65. számában megjelent, 2020. április 6. napján hatályba lépett a Kormány 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről:

Az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.

  • Módosításra került Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról:
  • A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet miatt támogatásra jogosult az, aki a COVID-19 vírus következtében az elrendelt veszélyhelyzetben munkahelyét elvesztette és álláskeresési járadékra nem jogosult vagy passzív munkaviszonyba került és bér jellegű ellátást nem kap.
  • Tüzelőanyag-támogatásra – fa, földgáz – vonatkozó kérelmet életvitelszerűen lakott ingatlanra június 1. és június 30. napja között egy alkalommal lehet benyújtani, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (37.050 Ft), és vagyonnal nem rendelkezik.

A tájékoztatás nem teljes körű, bővebb felvilágosítás az Igazgatási Iroda munkatársaitól a 06-66/483-100/117 melléken kérhető.