Koronavírus tájékoztató 2020.09.21.

Tisztelt Lakosok!

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet egyes szakaszai alapján, a mai naptól:

a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

 • a tömegközlekedési eszközön,
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet vendégei kivételével – az  üzletben történő vásárlás, illetve az  üzletben történő munkavégzés során,
 • a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
  • muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
  • nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
  • közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • ügyfélfogadási időben
  • a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
  • az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
  • minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
 • minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
 • az  egészségügyi intézmény területén – kivéve a kórteremben ápolt beteg –

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Ennek megfelelően kérjük, hogy a közös önkormányzati hivatalban és a fent meghatározott intézményekben viseljenek maszkot ügyeik intézése során.