Koronavírus tájékoztató – 2020.11.02.

Tisztelt Lakosság!

A napokban felröppent híresztelésekre reagálva az alábbi tájékoztatást adjuk a Margaréta Idősek Otthonában történtekről: az elmúlt héten hétfőtől, a mai nappal bezárólag az ellátottak között 1 haláleset történt, mely a vírusra vezethető vissza, illetve 3 ellátott került kórházba pozitív gyorsteszt eredménnyel, ezen túl még néhányan állnak elkülönítve megfigyelés alatt.

A személyi állományból 18 fő ápolásban résztvevő megfigyelése van folyamatban, így jelenleg 8 fő személyzet látja el az ellátási feladatokat, akik bár nehezen, de állják a sarat, köszönet lelkiismeretes és önfeláldozó munkájukért.

A megfigyelés alatt álló dolgozók várhatóan csütörtöktől állhatnak ismét munkába, mihelyst meglesz a második negatív teszteredményük, de addig is amennyiben szükséges, más hasonló intézményből lehetőség van szakemberek átirányítására.

Folyamatosan egyeztetünk az intézmény vezetőjével, megyei központi szervekkel, akik minden segítséget megadnak, ebben a megyében és országosan sem egyedülálló problémában.

A lakosságot érintően a Nemzeti Népegészségügyi Központtól kapott értesítések alapján – az előző tájékoztatásban szereplő – 7 db hatósági házi karanténban lévő háztartások számát tudjuk csak ismételten megerősíteni, mely nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott valóban pozitív teszteredménnyel rendelkező személyek élnek.

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folyamatosan követi a koronavírus-helyzet alakulását és annak függvényében dönt a lakosság védelmét szolgáló intézkedésekről.

A vírus elleni eredményes védekezés érdekében az önkormányzat döntése nyomán 2020 november 6. napjától  (péntek) a helyi piacon mind az árusok, mind a vásárlók számára kötelező jelleggel elrendeli a szájat és az orrot teljes egészében elfedő maszk viselését.

Bízunk abban ezen intézkedés elegendőnek bizonyul, illetve a járványhelyzet alakulásától függően nem lesz szükség a piac teljes lezárására.

Kérjük a város lakóit, illetve a piacra kilátogatókat, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében a maszkviselési kötelezettséget tartsák be, a hétfőtől életbe lépő országosan meghirdetett szigorú ellenőrzésekre tekintettel is.